Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

65/2024

z dnia

05.03.2024

Ogłoszeń w bazie:

6690
/
/
Starosta Szamotulski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

OGŁOSZENIE

Starosta Szamotulski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Starosta Szamotulski

działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 roku poz. 344 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości:

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Miejscowość (obręb ewidencyjny)Adres nieruchomościNr działkiPowierzchnia działkiNr księgi wieczystejCena sprzedaży
obręb 0001 Obrzyckoul. Wroniecka985/30,0422 haPO1A/00006899/954.500,00 zł

Przeznaczenie nieruchomości:

Obszar, w obrębie którego położona jest działka, nie jest objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

W obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Obrzycko (Uchwała Rady Miasta Obrzycko Nr XI/43/2002 z dnia 9 października 2002 r. ze zm.) przedmiotowa działka znajduje się na terenie zainwestowania przemysłowego.

Sposób zagospodarowania nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa zabudowana.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość jest położona w Obrzycku, oznaczona geodezyjnie jako: obręb 0001 Obrzycko, ark. mapy 10, działka nr 985/3, o powierzchni 0,0422 ha, zapisana w księdze wieczystej nr PO1A/00006899/9 jako własność Skarbu Państwa.

Przedmiotowa działka zabudowana jest parterowym budynkiem garażowym o powierzchni użytkowej 47,43 m2, który składa się z trzech osobnych pomieszczeń do parkowania. Otoczenie działki stanowi teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz zabudowy produkcyjnej.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami:

12 stycznia 2024 r.

Z up. STAROSTY

Andrzej Grzeszczyk

Członek Zarządu

Osoba wyznaczona do kontaktu:            Wojciech Konieczny tel. 61 29 28 782

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE

Wykaz

I N F O R M A C J A

Samochód osobowy