Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

28/2023

z dnia

28.01.2023

Ogłoszeń w bazie:

1925
/
/
Starosta Tomaszowski informuję, ze podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do przekazania w najem(wykaz  dotyczy nieruchomości położonej w powiecie tomaszowskim, w gminie Czerniewice, w miejscowości Wólka Jagielczyńska

OGŁOSZENIE

Starosta Tomaszowski informuję, ze podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do przekazania w najem(wykaz  dotyczy nieruchomości położonej w powiecie tomaszowskim, w gminie Czerniewice, w miejscowości Wólka Jagielczyńska

                                                                       Tomaszów Mazowiecki, dn. 23.01.2023 r.

    Z A W I A D O M I E N I E  
 STAROSTY TOMASZOWSKIEGO

                                         z dnia 23 stycznia 2023 roku

                Starosta Tomaszowski, wykonujący zadania z  zakresu administracji rządowej, stosownie do treści art.35 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o  gospodarce  nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.)  – podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Św. Antoniego 41 (tablica ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami – I piętro),  a także na stronach internetowych urzędu tj.  w Biuletynie Informacji Publicznej BIP powiatu tomaszowskiego bip.powiat-tomaszowski.pl/ogłoszenia-komunikaty/zawiadomienia  wywieszono na okres 21 dni, poczynając od dnia 24 stycznia 2023 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do przekazania w najem(wykaz  dotyczy nieruchomości położonej w powiecie tomaszowskim, w gminie Czerniewice, w miejscowości Wólka Jagielczyńska, oznaczonej wg ewidencji gruntów numerem ewidencyjnym działki 143/8 o powierzchni 0,0339 ha w obrębie geodezyjnym 0031 Wólka Jagielczyńska).

              Jednocześnie informuje się, że wykaz ten  przekazany zostanie  Wojewodzie Łódzkiemu, w celu jego zamieszczenia na stronie podmiotowej wojewody w Biuletynie Informacji Publicznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego  przez okres 21 dni.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Pruszcz Gdański zawiadamiam  o podjęciu przez Radę Gminy Pruszcz Gdański Uchwały Nr XLIII/87/2022 z dnia 2 września 2022 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański dla fragmentu obrębu geodezyjnego Łęgowo – rejon ul. Prostej w Rusocinie.  

Wójt Gminy Pruszcz Gdański ogłasza w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański w zakresie fragmentu obrębu geodezyjnego Cieplewo

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, zamieszczono na stronie internetowej www.bogatynia.pl wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemcy

Syndyk masy upadłości ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki należącego do upadłego ½ udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej w Wieluniu.