Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

90/2023

z dnia

31.03.2023

Ogłoszeń w bazie:

2588
/
/
Starosta Tomaszowski zawiadamia, że wywieszony zostanie wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu publicznego nieograniczonego

OGŁOSZENIE

Starosta Tomaszowski zawiadamia, że wywieszony zostanie wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu publicznego nieograniczonego

ZAWIADOMIENIE

STAROSTY TOMASZOWSKIEGO

z dnia 15 marca 2023 roku

Stosownie do treści art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 344) Starosta Tomaszowski, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Św. Antoniego 41 Wydziału Gospodarki Nieruchomościami (I piętro) oraz na stronach internetowych Starostwa Powiatowego i biuletynie informacji publicznej, okres 21 dni, poczynając od dnia 15 marca 2023 roku, wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu publicznego nieograniczonego – wykaz dot. nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowym oraz budynkami gospodarczymi położonej w mieście Tomaszów Mazowiecki przy ul. Św. Antoniego 24, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 232 o powierzchni 0,1825 ha.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wykaz nr 60/2023 Burmistrza Szczawna-Zdroju

Wykaz nr 59/2023 Burmistrza Szczawna-Zdroju

Wykaz nr 61/2023 Burmistrza Szczawna-Zdroju

Ogłoszenia Starosty Tomaszowskiego z dnia 30.03.2023 r. znak GGN.683.128.2020 – Ogłoszenie Starosty Tomaszowskiego o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość oznaczoną numerem działki 217/20 i 217/18, położoną w obrębie 0013 Tomaszowa Mazowieckiego.