Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

54/2024

z dnia

23.02.2024

Ogłoszeń w bazie:

6614

OGŁOSZENIE

Sycewice

GPŚ.6840.11.2022.PO

Wójt Gminy Kobylnica

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym.

Przeznacza się do sprzedaży następującą nieruchomość:

Numer działki50/4
Powierzchnia [ha]0,0912 ha
ObrębSycewice
Numer księgi wieczystej
SL1S/00032834/7
Funkcja w planie zagospodarowania przestrzennego
teren zabudowy usługowo-mieszkaniowej (10UM)
Skład nieruchomościBp
Cena nieruchomości50.000,00 zł

Działka o prostokątnym kształcie i płaskim ukształtowaniu terenu. W stanie obecnym teren ten jest nieużytkowany, porośnięty niekoszoną trawą. Nieruchomość posiada dostęp do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz do drogi publicznej poprzez drogę nieurządzoną.

Działka nie jest obciążona prawami ani roszczeniami osób trzecich. Wylicytowana cena podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT w wysokości 23%.
Wykaz niniejszy podlega podaniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni. Termin do składania wniosku, o którym mowa w art. 34 wyżej cytowanej ustawy upływa po sześciu tygodniach od dnia podania niniejszego wykazu do wiadomości publicznej.
Szczegółowe informacje można uzyskać w godzinach pracy urzędu pod numerem tel. 59 858 62 00 wew. 240.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY NIDZICA.

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE DO ZBYCIA