Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

28/2023

z dnia

28.01.2023

Ogłoszeń w bazie:

1925
/
/
Syndyk masy upadłości, ogłasza konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości w postępowaniu, syg. akt VIII GUp 332/21/S

OGŁOSZENIE

Syndyk masy upadłości, ogłasza konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości w postępowaniu, syg. akt VIII GUp 332/21/S

OGŁOSZENIE

Syndyk masy upadłości,

ogłasza konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości w postępowaniu, syg. akt

VIII GUp 332/21/S.

Przedmiotem konkursu ofert jest sprzedaż:

  1. udział wynoszący ¼ w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, działka nr ew. 255 o pow. 1700 m2, położonej w Pisarach przy ul. Płk. Pisarskiego, gm. Zabierzów obj. KW nr KR2K/00021493/2, za cenę nie niższą niż 42 924,80 zł,
  2. udział wynoszący ¼ w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej działki nr ew. 245 o pow. 200 m2 położonej w Pisarach ul. Płk. Pisarskiego gm. Zabierzów, obj. KW nr KR2K/00021493/2, za cenę nie niższą niż 1 913,20 zł.

Udziały w nieruchomościach wymienione w pkt. 1 i 2 podlegają sprzedaży łącznej, za najwyższą zaoferowaną cenę.

Oferentów obowiązuje wadium w kwocie 4 500,00 zł.

Oferty należy składać w formie pisemnej do dnia 20-01-2023r. włącznie, bezpośrednio w Biurze Syndyka w Krakowie, ul. Grzegórzecka 69 pok. 8 lub wysłać na adres: Biuro Syndyka Witold Szumski,  31-559 Kraków, ul. Grzegórzecka 69/8  (decyduje data stempla pocztowego).

Z warunkami konkursu ofert – regulaminem, jak również wycenami można się zapoznać w Biurze Syndyka w Krakowie, ul. Grzegórzecka 69, pok. 8, tel. 531 087 771, od poniedziałku do piątku od godz. 11.00 do 16.00 lub pod adresem e-mail: biurosyndyka.rog@wp.pl

Rozstrzygnięcie konkursu ofert, który będzie obejmował wyłonienie nabywcy, nastąpi w dniu 26-01-2023r.  o godz. 11.00 w Biurze Syndyka w Krakowie, ul. Grzegórzecka 69, pok. nr 8.

Syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży lub unieważnienia procedury sprzedaży, w każdym czasie bez podania przyczyny.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Pruszcz Gdański zawiadamiam  o podjęciu przez Radę Gminy Pruszcz Gdański Uchwały Nr XLIII/87/2022 z dnia 2 września 2022 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański dla fragmentu obrębu geodezyjnego Łęgowo – rejon ul. Prostej w Rusocinie.  

Wójt Gminy Pruszcz Gdański ogłasza w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański w zakresie fragmentu obrębu geodezyjnego Cieplewo

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, zamieszczono na stronie internetowej www.bogatynia.pl wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemcy

Syndyk masy upadłości ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki należącego do upadłego ½ udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej w Wieluniu.