Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

54/2024

z dnia

23.02.2024

Ogłoszeń w bazie:

6608
/
/
Syndyk masy upadłości ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego położonego w Będzinie

OGŁOSZENIE

Syndyk masy upadłości ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego położonego w Będzinie

Syndyk masy upadłości ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż:

prawa własności nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Będzinie prowadzi księgę wieczystą KW nr KA1B/00029721/2, stanowiącej lokal mieszkalny położny w Będzinie przy ul. Żwirki i Wigury 22A/11, o pow. 55,85 m2, za cenę nie niższą niż 139 400 zł netto.

Oferty na zakup nieruchomości należy złożyć na adres: Kancelaria Adwokacka Syndyk masy upadłości, ul. Kopernika 13/5, 40-064 Katowice do 14.04.2023. Oferta powinna zostać złożona w zamkniętej, opieczętowanej kopercie z dopiskiem „Przetarg – nieruchomość.

Wraz z ofertą należy złożyć dowód wpłacenia wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej nieruchomości (13 940 zł), na rachunek bankowy: Ireneusz Kubiec  54 1050 1243 1000 0097 2509 2887

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 18.04.2023 r. w SR Katowice Wschód w Katowicach, ul. Lompy 14, godz. 9, sala nr 12.

Z opisem nieruchomości i operatem szacunkowym można zapoznać w SR Katowice Wschód w Katowicach (X GUp 298/21/9) oraz w biurze syndyka nr. tel. 32 257-00-44.

Regulamin przetargu, w tym informacje dot. przetargu można uzyskać pod adresem: syndyk.kubiec@gmail.com oraz pod nr tel. 32 257-00-44.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Zarząd Powiatu Hajnowskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz działek przeznaczonych do zbycia.

Starosta Szamotulski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

V nieograniczony przetarg ustny

V nieograniczony przetarg ustny