Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

196/2024

z dnia

14.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8007
/
/
Syndyk masy upadłości osoby fizycznej ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż prawa własności nieruchomości położnych we wsi Świerczyniec, Gmina Bojszowy

OGŁOSZENIE

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż prawa własności nieruchomości położnych we wsi Świerczyniec, Gmina Bojszowy

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż prawa własności nieruchomości położnych we wsi Świerczyniec, Gmina Bojszowy, powiat bieruńsko-lędziński, dla których Sąd Rejonowy w Tychach prowadzi 2 księgi wieczyste:

KW nr KA1T/00065027/8 (działka nr 790/18) – nieruchomość gruntowa o pow. 951 m2, niezbudowana, niezagospodarowana, bez dostępu do drogi publicznej, KW nr KA1T/00059031/4 (działka nr 798/18) – nieruchomość gruntowa o pow. 1095 m2, niezbudowana, z urządzoną gruntową drogą wewnętrzną, za cenę nie niższą niż 185 100 zł netto.

Oferty na zakup nieruchomości należy złożyć na adres: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Ireneusza Kubiec, ul. Kopernika 13/5, 40-064 Katowice, do 16.10.2023. Oferta powinna zostać złożona w zamkniętej, opieczętowanej kopercie z dopiskiem „Przetarg – nieruchomość Świerczyniec”.

Wraz z ofertą należy złożyć dowód wpłacenia wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej nieruchomości, na rachunek bankowy: Ireneusz Kubiec 54 1050 1243 1000 0097 2509 2887

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego, ul. Kopernika 13/5, w dniu 17.10.2023 r., godz. 15.

Z opisem nieruchomości i operatem szacunkowym można zapoznać w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego, tel. 32 257-00-44. Informacje dot. przetargu można uzyskać pod adresem: syndyk.kubiec@gmail.com

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Zduny ogłasza ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości w Bąkowie Górnym

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

Burmistrz Nidzicy