Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

175/2024

z dnia

23.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7793
/
/
Syndyk masy upadłości sprzeda 1/4 udziałów prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, działka nr ew. 255 o pow. 1700 m2, położonej w Pisarach przy ul. Płk. Pisarskiego

OGŁOSZENIE

Syndyk masy upadłości sprzeda 1/4 udziałów prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, działka nr ew. 255 o pow. 1700 m2, położonej w Pisarach przy ul. Płk. Pisarskiego

OGŁOSZENIE

Syndyk masy upadłości,

ogłasza konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości w postępowaniu, syg. akt

VIII GUp 332/21/S.

Przedmiotem konkursu ofert jest sprzedaż:

  1. udział wynoszący ¼ w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, działka nr ew. 255 o pow. 1700 m2, położonej w Pisarach przy ul. Płk. Pisarskiego, gm. Zabierzów obj. KW nr KR2K/00021493/2, za cenę nie niższą niż  20% oszacowania tj. nie niższą niż 21 462,40 zł,
  2. udział wynoszący ¼ w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej działki nr ew. 245 o pow. 200 m2 położonej w Pisarach ul. Płk. Pisarskiego gm. Zabierzów, obj. KW nr KR2K/00021493/2, za cenę nie niższą niż 20% oszacowania tj. nie niższą niż 956,60 zł.

Udziały w nieruchomościach wymienione w pkt. 1 i 2 podlegają sprzedaży łącznej, za najwyższą zaoferowaną cenę.

Oferentów obowiązuje wadium w kwocie 2 200,00 zł.

Oferty należy składać w formie pisemnej do dnia 21-03-2023r. włącznie, bezpośrednio w Biurze Syndyka w Krakowie, ul. Grzegórzecka 69 pok. 8 lub wysłać na adres: Biuro Syndyka Witold Szumski,  31-559 Kraków, ul. Grzegórzecka 69/8 (decyduje data wpływu do Biura Syndyka).

Z warunkami konkursu ofert – regulaminem, jak również wycenami można się zapoznać w Biurze Syndyka w Krakowie, ul. Grzegórzecka 69, pok. 8, tel. 531 087 771, od poniedziałku do piątku od godz. 11.00 do 16.00 lub pod adresem e-mail: biurosyndyka.rog@wp.pl

Rozstrzygnięcie konkursu ofert, który będzie obejmował wyłonienie nabywcy, nastąpi w dniu 22-03-2023r.  o godz. 11.00 w Biurze Syndyka w Krakowie, ul. Grzegórzecka 69, pok. nr 8.

Syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży lub unieważnienia procedury sprzedaży, w każdym czasie bez podania przyczyny.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego informuje, że wywieszony zostanie wykazy pomieszczeń przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym

Prezydent Miasta Otwocka ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego w Otwocku, ul. Karczewska 27

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza   II  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonych w Tomaszowie Mazowieckim pomiędzy ulicami Jana i Jolanty

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza III  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Spalskiej 18