Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

333/2022

z dnia

29.11.2022

Ogłoszeń w bazie:

1470
/
/
Syndyk Masy Upadłości  zaprasza do składania ofert zakupu n/w nieruchomości

OGŁOSZENIE

Syndyk Masy Upadłości  zaprasza do składania ofert zakupu n/w nieruchomości

Syndyk Masy Upadłości  zaprasza do składania ofert zakupu n/w nieruchomości :

1.  nieruchomości gruntowej, zabudowanej zdewastowanymi budynkami dawnego zakładu rzeźniczo- wędliniarskiego, zlokalizowanej w miejscowości Uciechowice, w gminie Branice, województwo opolskie, oznaczonej nr ewidencyjnym gruntów 60/4, arkusz mapy 2, o powierzchni działki gruntu 0,1794 ha, powierzchni użytkowej zabudowań położonych na nieruchomości 348,80 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Głubczycach, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta o nr KW OP1G/00032388/3,  

Cena wywoławcza stanowiąca wartość oszacowania wynosi 76.000 zł .

 2.  nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, dwukondygnacyjnym w zabudowie zagrodowej wraz z budynkami gospodarczymi wykorzystywanymi jako garaż, szopa, stodoła, zlokalizowanej w miejscowości Jabłonka, w gminie Branice, powiat głubczycki, oznaczonej nr ewidencyjnym gruntów 144 oraz 147/3, arkusz mapy 1, o powierzchni łącznej działek 0,3200 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Głubczycach, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta o nr KW OP1G/00016399/5;

Cena wywoławcza stanowiąca wartość oszacowania wynosi 64.800,00 zł .

Warunkiem uczestnictwa w procedurze wyboru ofert jest wpłata zaliczki w wysokości 10 % ceny wywoławczej na rachunek bankowy masy upadłości numer 67 1090 2226 0000 0001 4669 3216 ( Santander BP S.A.)  oraz przesłanie oferty zakupu  na adres: Biuro Syndyka, ul. Piłsudskiego 62, 48-303 Nysa w terminie do 24.11.2022 r, decyduje data wpływu.

Złożona oferta musi odpowiadać wymaganiom określonym w regulaminie sprzedaży.

Oględzin nieruchomości można dokonać po uprzednim uzgodnieniu terminu pod nr telefonu 509580335.

Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania procedury sprzedaż bez podania przyczyn.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM

I N F O R M A C J A

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

Ogłoszenie