Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

54/2024

z dnia

23.02.2024

Ogłoszeń w bazie:

6614
/
/
Syndyk masy upadłości zaprasza do składania ofert zakupu :

OGŁOSZENIE

Syndyk masy upadłości zaprasza do składania ofert zakupu :

Syndyk masy upadłości zaprasza do składania ofert zakupu :

nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, dwukondygnacyjnym w zabudowie zagrodowej wraz z budynkami gospodarczymi wykorzystywanymi jako garaż, szopa, stodoła, zlokalizowanej w miejscowości Jabłonka, w gminie Branice, powiat głubczycki, oznaczonej nr ewidencyjnym gruntów 144 oraz 147/3, arkusz mapy 1, o powierzchni łącznej działek 0,3200 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Głubczycach, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta o nr KW OP1G/00016399/5;

Cena wywoławcza stanowiąca wartość oszacowania wynosi 64.800,00 zł .

Warunkiem uczestnictwa w procedurze wyboru ofert jest wpłata zaliczki w wysokości 10 % ceny wywoławczej na rachunek bankowy syndyka prowadzony dla masy upadłości Michała Sucheckiego numer 67 1090 2226 0000 0001 4669 3216 ( Santander BP S.A.) oraz przesłanie oferty zakupu na adres: Biuro Syndyka, ul. Piłsudskiego 62, 48-303 Nysa w terminie do dnia 08.03.2023 r. decyduje data wpływu.

Złożona oferta musi odpowiadać wymaganiom określonym w regulaminie sprzedaży.

Oględzin nieruchomości można dokonać po uprzednim uzgodnieniu terminu pod nr telefonu 509580335.

Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania procedury sprzedaż bez podania przyczyn.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY NIDZICA.

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE DO ZBYCIA