Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

90/2023

z dnia

31.03.2023

Ogłoszeń w bazie:

2588
/
/
Syndyk masy upadłości zaprasza do składania ofert zakupu :

OGŁOSZENIE

Syndyk masy upadłości zaprasza do składania ofert zakupu :

Syndyk masy upadłości zaprasza do składania ofert zakupu :

nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, dwukondygnacyjnym w zabudowie zagrodowej wraz z budynkami gospodarczymi wykorzystywanymi jako garaż, szopa, stodoła, zlokalizowanej w miejscowości Jabłonka, w gminie Branice, powiat głubczycki, oznaczonej nr ewidencyjnym gruntów 144 oraz 147/3, arkusz mapy 1, o powierzchni łącznej działek 0,3200 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Głubczycach, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta o nr KW OP1G/00016399/5;

Cena wywoławcza stanowiąca wartość oszacowania wynosi 64.800,00 zł .

Warunkiem uczestnictwa w procedurze wyboru ofert jest wpłata zaliczki w wysokości 10 % ceny wywoławczej na rachunek bankowy syndyka prowadzony dla masy upadłości Michała Sucheckiego numer 67 1090 2226 0000 0001 4669 3216 ( Santander BP S.A.) oraz przesłanie oferty zakupu na adres: Biuro Syndyka, ul. Piłsudskiego 62, 48-303 Nysa w terminie do dnia 08.03.2023 r. decyduje data wpływu.

Złożona oferta musi odpowiadać wymaganiom określonym w regulaminie sprzedaży.

Oględzin nieruchomości można dokonać po uprzednim uzgodnieniu terminu pod nr telefonu 509580335.

Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania procedury sprzedaż bez podania przyczyn.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wykaz nr 60/2023 Burmistrza Szczawna-Zdroju

Wykaz nr 59/2023 Burmistrza Szczawna-Zdroju

Wykaz nr 61/2023 Burmistrza Szczawna-Zdroju

Ogłoszenia Starosty Tomaszowskiego z dnia 30.03.2023 r. znak GGN.683.128.2020 – Ogłoszenie Starosty Tomaszowskiego o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość oznaczoną numerem działki 217/20 i 217/18, położoną w obrębie 0013 Tomaszowa Mazowieckiego.