Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

334/2023

z dnia

30.11.2023

Ogłoszeń w bazie:

5717
/
/
Syndyk oferuje do sprzedaży pakiety wierzytelności: 

OGŁOSZENIE

Syndyk oferuje do sprzedaży pakiety wierzytelności: 

Syndyk oferuje do sprzedaży  2 pakiety wierzytelności: 

1. pakiet wierzytelności za cenę nie niższą niż    144.478,31 zł.  Sygn.akt-XII GUp 33/15

2.pakiet wierzytelności za cenę nie niższą niż     7.122,59 zł.  Sygn.akt-XII Gup 99/18

Oferty składać należy w ciagu 14 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia na ręce syndyka

 (71-450 Szczecin, ul. Chopina 22 )  z podaniem  odpowiedniej sygnatury akt  i dopiskiem- oferta zakupu wierzytelności.

Otwarcie ofert nastąpi po upływie 7 dni od upływu terminu ich składania, a nadto cena sprzedaży musi zostać uiszczona najpóźniej przy zawarciu umowy ich sprzedaży i bez dokonywania jakichkolwiek potrąceń.

Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu sprzedaży dostępne są  w siedzibie syndyka Tel. 798970044 ( w godz.9-15) adres e-mail: rf.syndyk@gmail.com

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wykaz

WYKAZ

WYKAZ

WYKAZ