Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

271/2023

z dnia

28.09.2023

Ogłoszeń w bazie:

4898
/
/
Tymczasowy nadzorca sądowy Projekt Połaniec Sp. z o.o informuje o możliwości składania wniosków o zatwierdzenie warunków sprzedaży składników majątkowych

OGŁOSZENIE

Tymczasowy nadzorca sądowy Projekt Połaniec Sp. z o.o informuje o możliwości składania wniosków o zatwierdzenie warunków sprzedaży składników majątkowych

Tymczasowy nadzorca sądowy Projekt Połaniec Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, nr KRS 0000697931, obwieszcza o możliwości składania przez uczestników postępowania o ogłoszenie upadłości Projekt Połaniec Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, toczącego się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, za sygn. akt WA1M/GU/126/2022, wniosków o zatwierdzenie warunków sprzedaży składników majątkowych stanowiących znaczną część przedsiębiorstwa Projekt Połaniec Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w postaci nieruchomości zlokalizowanych w miejscowości Połaniec, województwo Świętokrzyskie, powiat Staszowski przy ulicy Wyzwolenia w postaci:

·        a) nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Połaniec, województwie świętokrzyskim, powiecie staszowskim, gminie Połaniec składająca się z działek ewidencyjnych o następujących numerach 4301, 4348/1, 4349/1, 4350/1, 4351/1, 4352/1, 4353/1, 4354/1, 4355/1, 4403, 4404, 4405, 4406, 4407, 4408, 4409, 4412, 4413 – oznaczonych jako grunty orne oraz działki ewidencyjnej o nr 4769 – oznaczonej jako grunty rolne zabudowane, o łącznym obszarze 1.7229 ha, dla której Sąd Rejonowy w Staszowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KI1A/00044258/9;

·       b)  nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Połaniec, województwie świętokrzyskim, powiecie staszowskim, gminie Połaniec składająca się z działki ewidencyjnej o nr 4347/1 oznaczonej jako grunty orne o powierzchni 0,0031 ha, dla której Sąd Rejonowy w Staszowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KI1A/00044257/2;

·        c) nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Połaniec, województwie świętokrzyskim, powiecie staszowskim, gminie Połaniec składająca się z działki ewidencyjnej o nr 4410 oznaczonej jako grunty orne o powierzchni 0,1015 ha, dla której Sąd Rejonowy w Staszowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KI1A/00038598/9;

·        d) nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Połaniec, województwie świętokrzyskim, powiecie staszowskim, gminie Połaniec składająca się z działki ewidencyjnej o nr 4411 oznaczonej jako grunty orne o powierzchni 0,0895 ha, dla której Sąd Rejonowy w Staszowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KI1A/00038633/7.

Szczegółowe informacje w biurze tymczasowego nadzorcy sądowego pod nr telefonu 22 639 45 55, e-mail: biuro@syndycy.com.pl oraz w aktach postępowania.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Obwieszczenie Starosty Lubelskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Burmistrz Zbąszynka podaje do publicznej wiadomości informację, że przeznacza do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym część nieruchomości gruntowej o pow. 0,1115 ha, położonej w obrębie wsi Kosieczyn, w granicy działki oznaczonej geodezyjnie nr 566,z przeznaczeniem na cele rolne.

Burmistrz Zbąszynka podaje do publicznej wiadomości informację, że przeznacza do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym część nieruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi Kosieczyn, przy ul. Małej , z przeznaczeniem na postawienie tymczasowego garażu.

Burmistrz Zbąszynka podaje do publicznej wiadomości informację, że przeznacza do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym część nieruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi Chlastawa, w granicy działki oznaczonej geodezyjnie nr 118/3, z przeznaczeniem na ustawienie automatu z karmą dla kaczek.