Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

28/2023

z dnia

28.01.2023

Ogłoszeń w bazie:

1925
/
/
Unieważnienie

OGŁOSZENIE

Unieważnienie

GN.N.6845.4.3.2022 Przywidz, dnia 23.11.2022 r.

OGŁOSZENIE

O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY PRZYWIDZ

Wójt Gminy Przywidz unieważnia przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonych w Przywidzu dz. 236/3 oraz dz. 236/4 stanowiących własność Gminy Przywidz.

Uzasadnienie:

Zgodnie z zapisem pkt XI ogłoszenia o przetargu z dnia 27.10.2021 r. oraz niepodpisaniem umowy do dnia niniejszego ogłoszenia Wójt Gminy Przywidz postanowił unieważnić przetarg ustny nieograniczony.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Pruszcz Gdański zawiadamiam  o podjęciu przez Radę Gminy Pruszcz Gdański Uchwały Nr XLIII/87/2022 z dnia 2 września 2022 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański dla fragmentu obrębu geodezyjnego Łęgowo – rejon ul. Prostej w Rusocinie.  

Wójt Gminy Pruszcz Gdański ogłasza w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański w zakresie fragmentu obrębu geodezyjnego Cieplewo

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, zamieszczono na stronie internetowej www.bogatynia.pl wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemcy

Syndyk masy upadłości ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki należącego do upadłego ½ udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej w Wieluniu.