Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

272/2023

z dnia

29.09.2023

Ogłoszeń w bazie:

4905
/
/
Unieważnienie

OGŁOSZENIE

Unieważnienie

GN.N.6845.4.3.2022 Przywidz, dnia 23.11.2022 r.

OGŁOSZENIE

O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY PRZYWIDZ

Wójt Gminy Przywidz unieważnia przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonych w Przywidzu dz. 236/3 oraz dz. 236/4 stanowiących własność Gminy Przywidz.

Uzasadnienie:

Zgodnie z zapisem pkt XI ogłoszenia o przetargu z dnia 27.10.2021 r. oraz niepodpisaniem umowy do dnia niniejszego ogłoszenia Wójt Gminy Przywidz postanowił unieważnić przetarg ustny nieograniczony.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

I N F O R M A C J A

Obwieszczenie Starosty Tatrzańskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego prowadzonego pod znakiem AB.6740. 23.2023.ASS w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi gminnej klasy „D” nr K420043 Trybsz – Czarna Góra w miejscowości Czarna Góra – ETAP II. Rozbudowa drogi na odcinku od km 4+520,60 do km 4+572,70 – ul. Nadwodnia.

Wójt Gminy Niechlów ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Konopnica jednostka ewidencyjna Konopnica,