Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

268/2022

z dnia

25.09.2022

Ogłoszeń w bazie:

903
/
/
Urząd Gminy Bolesławiec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

OGŁOSZENIE

Urząd Gminy Bolesławiec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

WYKAZ

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. 2021r. poz. 1899)
podaje się do publicznej wiadomości nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

      L.p.      Położenie      Nr działki      Klasoużytek i pow. (ha)            Nr KW        Zabudowa (opis)      Przeznaczenie  w planie zagospodarowania przestrzennego  gminy      Cena (w zł)Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2  ustawy      Uwagi :
  1.
Lipiany
  113/3    dr – 0,1167    JG1B/00015121/2  Działka niezabudowana  Tereny rolnicze (1R) w części tereny zabudowy mieszkaniowo- usługowej (1MNU)    4.510,00 – wartość  1R
990,00 + 23 % VAT – wartość 1MNU 5.500,00 – netto
  24.08.2022  Sprzedaż w drodze bezprzetargowej    

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Nidzicy informuję że wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Sprzedaż lokalu mieszkalnego w Katowicach na ul.Hetmańskiej

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że został zamieszczony wykaz nieruchomości położonej w Tczewie, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do lat 3

Ogłoszenie nr 424/2022 Wójta Gminy Zbiczno