Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

151/2024

z dnia

30.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7583
/
/
Urząd Gminy Bolesławiec podaje się do publicznej wiadomości nieruchomości przeznaczonej do najmu

OGŁOSZENIE

Urząd Gminy Bolesławiec podaje się do publicznej wiadomości nieruchomości przeznaczonej do najmu

WYKAZ

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 344) podaje się do publicznej wiadomości nieruchomości przeznaczonej do najmu


L.p.

Położenie

Nr działki

pow. gruntu i pow. zabudowy

Nr
KW
Przeznaczenie
w planie zagospodarowania przestrzennego gminy

Okres
umowy

Miesięczna stawka netto czynszu najmu w zł

Uwagi

1.

Trzebień

301/5

grunt – 0,0935 ha   zabudowa -87 m2 . 

JG1B/00014824/3

Tereny zabudowy usługowej
(symbol planu 10 U)

do dnia 31 lipca
2026 r.

541,50
  najem w drodze bezprzetargowej
na rzecz Fundacji Pomocy Zwierzętom „Bezpieczna Przystań”

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie Wójta Gminy Deszczno o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego informuje, że wywieszone zostaną wykazy nieruchomości przeznaczonyh do dzierżawy

O G Ł O S Z E N I E

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO