Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

151/2024

z dnia

30.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7583
/
/
Urząd Gminy Bolesławiec podaje się do publicznej wiadomości nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

OGŁOSZENIE

Urząd Gminy Bolesławiec podaje się do publicznej wiadomości nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

WYKAZ

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 344 ze zm.)
podaje się do publicznej wiadomości nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

      Lp..      Położenie      Nr działki        Pow. (ha)              Nr KW          Zabudowa (opis)      Przeznaczenie  w planie zagospodarowania przestrzennego  gminy      Cena (w zł)Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo
w nabyciu
nieruchomości
na podstawie art. 34 ust. 1
pkt. 1 i pkt. 2 ustawy
o gospodarce nieruchomościami
      Uwagi :
  1.  Trzebień    412/3
415/2
   
  0,1577
0,0109  

  JG1B/00014824/3      Działki niezabudowana    Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (36.MN)  75.000,00
+ 23 % VAT
 
  12 października 2023 r.  sprzedaż w drodze przetargu    
  2.  Trzebień    412/2      0,1578  

  JG1B/00014824/3    Działki niezabudowana    Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (36.MN)  70.000,00
+ 23 % VAT

 
  12 października 2023 r.  sprzedaż w drodze przetargu    
  3.  Trzebień    395/5    0,1815

  JG1B/00014824/3      Działki niezabudowana    Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (30.MN)  80.000,00
+ 23 % VAT
 
  12 października 2023 r.  sprzedaż w drodze przetargu    
  4.  Trzebień    395/6    0,1476

  JG1B/00014824/3      Działki niezabudowana    Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (30.MN)  65.000,00
+ 23 % VAT
 
  12 października 2023 r.  sprzedaż w drodze przetargu    
  5.  Trzebień    395/7    0,1525

  JG1B/00014824/3      Działki niezabudowana    Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (30.MN)  67.000,00
+ 23 % VAT
 
  12 października 2023 r.  sprzedaż w drodze przetargu    
  6.  Trzebień    395/9    0,1646

  JG1B/00014824/3      Działki niezabudowana    Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (30.MN)  72.500,00
+ 23 % VAT
 
  12 października 2023 r.  sprzedaż w drodze przetargu    
  7.  Trzebień    395/10    0,1578

  JG1B/00014824/3      Działki niezabudowana    Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (30.MN)  70.000,00
+ 23 % VAT
 
  12 października 2023 r.  sprzedaż w drodze przetargu    
  8.  Trzebień    395/11    0,1690

  JG1B/00014824/3      Działki niezabudowana    Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (30.MN)  74.500,00
+ 23 % VAT
 
  12 października 2023 r.  sprzedaż w drodze przetargu    
  9.
Żeliszów  
  456/2  dr – 0,25    JG1B/00015143/6  Działka niezabudowana  Teren rolny wyłączony spod zabudowy
(symbol planu 3.R)

  14.000,00

  12 października 2023 r.  Sprzedaż
w przetargu ograniczonym na rzecz właścicieli działek nr 455
i nr 457  
  10.  Żeliszów    433/6    0,0734

  JG1B/00015134/6      Działki niezabudowana    Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (34.MN)    30.000,00
+ 23 % VAT
 
  12 października 2023 r.  sprzedaż w drodze przetargu    

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie Wójta Gminy Deszczno o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego informuje, że wywieszone zostaną wykazy nieruchomości przeznaczonyh do dzierżawy

O G Ł O S Z E N I E

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO