Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

276/2022

z dnia

03.10.2022

Ogłoszeń w bazie:

980
/
/
Urząd Miejski w Łapach informuję wywieszeniu wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży położonym przy ul. Cmentarnej 46 A m. 45 w Łapach

OGŁOSZENIE

Urząd Miejski w Łapach informuję wywieszeniu wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży położonym przy ul. Cmentarnej 46 A m. 45 w Łapach

INFORMACJA

o wywieszeniu wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (T.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 815), informuję, że w Urzędzie Miejskim w Łapach, przy ul. gen. W. Sikorskiego 24 wywieszono, na 6 tygodni, tj. od 25 lipca 2022 r. do 05 września  2022 r., wykaz lokalu mieszkalnego, przeznaczonego do sprzedaży o powierzchni 37,67 m2, znajdującego się w budynku położonym przy ul. Cmentarnej 46 A m. 45 w Łapach, na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 560/6, z przeznaczeniem sprzedaży bezprzetargowej na rzecz najemcy.   

Informacji na temat nieruchomości udziela Referat Nieruchomości Urzędu, tel. 085 715 22 51 wew. 303

Łapy, 25.07.2022 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

 Wójt Gminy Rymań podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Rymań.

Wójt Gminy Rymań podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany

Dodatkowe warunki pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej własności Powiatu Cieszyńskiego położonej w gminie Cieszyn, obręb 69,

Położenie nieruchomości: gmina Cieszyn, obręb 69, powiat cieszyński, województwo śląskie.