Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

166/2024

z dnia

14.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7730
/
/
V PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

OGŁOSZENIE

V PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

WÓJT GMINY ZBLEWO

NA PODSTAWIE UCHWAŁY RADY GMINY ZBLEWO XXXIV/265/2021

z dnia 7 maja 2021 r.

OGŁASZA V PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY ZBLEWO

Lp.Nr działkiKsięga WieczystaPołożeniePowierzchnia łączna w hektarachCena wywoławcza Nieruchomości W PLNWadium/ Minimalne postąpienie W PLN
1.137/3GD1A/00042539/0Zblewo0,093450 000,005 000,00/ 500,00

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %

Na w/w działkę Gmina Zblewo nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jak również decyzji o warunkach zabudowy. Nieruchomość w ewidencji gruntów sklasyfikowana jest jako rola klasy IVa, a w sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna. Przez teren działki przebiega energetyczne przyłącze kablowe.

Przetarg odbędzie się 21 września 2022 r. (środa) o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Zblewo, sala konferencyjna.

Wadium płatne jest na konto Urzędu Gminy Bank Spółdzielczy w Skórczu Oddział
w Zblewie nr r-ku 28 8342 0009 4000 0101 2000 0003 w terminie do dnia 16 września 2022r.

Nieruchomość nie jest obciążona hipotecznie.

Wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

W terminie 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu organizator przetargu obowiązany jest zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy,
a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Zblewie pokój nr 21 lub pod nr telefonu 58 588 43 81.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Goniądza ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Goniądz

Burmistrz Mikołowa podaje do wiadomości informacje w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Pszczyńskiej została przeznaczona do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntowa, położona w Mikołowie przy ul. Pszczyńskiej 13

Wykaz nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie miasta Jeziorany przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na podstawie Zarządzenia Nr 52/2024 Burmistrza Jezioran z dnia 13 czerwca 2024 roku w sprawie zbycia nieruchomości

Wykaz nieruchomości położonych w obrębie miasta Jeziorany przeznaczonych do sprzedaży w przetargu na podstawie Zarządzenia Nr 58/2022 Burmistrza Jezioran z dnia 12 lipca 2022 roku w sprawie zbycia nieruchomości