Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

196/2024

z dnia

14.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8007
/
/
W Y C I Ą G Z O G Ł O S Z E N I A O I P R Z E T A R G U

OGŁOSZENIE

W Y C I Ą G Z O G Ł O S Z E N I A O I P R Z E T A R G U

Znak:AGK.6840.15.2023

BURMISTRZ CHEŁMKA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

W Y C I Ą G Z O G Ł O S Z E N I A O I P R Z E T A R G U

USTNYM NIEOGRANICZONYM (LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ:

1. Nieruchomości lokalowej, lokal mieszkalny nr 3 położony w Chełmku przy ul. Klonowej 10 na parterze, składający się z pokoju, kuchni, łazienki z WC, przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 38,55 m2. Sprzedaż lokalu mieszkalnego nastąpi wraz ze sprzedażą udziału w częściach wspólnych budynku 3855/31016 oraz ułamkowej części gruntu.

2. oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej: dla nieruchomości gruntowej prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu, Wydział V Ksiąg Wieczystych, KW nr KR1E/00048992/2.

3. oraz katastru nieruchomości: budynek mieszkalny wielorodzinny, w którym zlokalizowany jest przedmiotowy lokal mieszkalny usytuowany jest na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, jako działka nr 836/427 obręb Chełmek,

4. powierzchnia nieruchomości: 0.0375 ha,

5. przeznaczenie nieruchomości: cele mieszkaniowe,

6. cena wywoławcza: 130.000,00 złotych netto. W/w nieruchomość zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10austawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 931 z późn. zm.).

7. Wysokość wadium: 13.000,00 złotych.

Termin i miejsce przetargu: PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 13 LISTOPADA 2023 ROKU O GODZ. 11:00 W SIEDZIBIE URZĘDU MIEJSKIEGO W CHEŁMKU, UL. KRAKOWSKA 11, SALA SESYJNA.

Informacje o miejscu wywieszenia publikacji ogłoszenia o przetargu: ogłoszenie o przetargu zostało wywieszonew siedzibie Urzędu Miejskiego w Chełmku 32-660 Chełmek, ul. Krakowska 11, a ponadto podane zostało do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie oraz wywieszone na tablicach ogłoszeń na terenie całej gminy i opublikowane w BIP i na stronie internetowej urzędu www.chelmek.pl.

Dane teleadresowe, pod którym można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu: szczegółowe informacje związane z przetargiem uzyskać można w biurze nr 5 Urzędu Miejskiego w Chełmku lub pod nr tel. 0-33 844 90 35 Wydział Architektury Geodezji i Zasobów Komunalnych Urzędu Miejskiego w Chełmku.

Chełmek, dnia 26 września 2023 roku.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Zduny ogłasza ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości w Bąkowie Górnym

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

Burmistrz Nidzicy