Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

151/2024

z dnia

30.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7583

OGŁOSZENIE

W Y K A Z

P Załącznik do Uchwały nr …………………………

Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia ………. 2023 r.

W Y K A Z

nieruchomości przeznaczonej do najmu

na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2023 r., poz. 344 t.j. )

podaje się do publicznej wiadomości , że przeznaczone została do najmu następujące nieruchomości :

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

lp.Położenie nieruchomości
Oznaczenie geodezyjne
dz.nr AM obr
Numer kwPow. działki m2Pow. lokalu m2Przeznaczenie nieruchomościMiesięczna stawka czynszu bruttoForma zapłaty i terminy opłatForma przekazania

1.

Sieniawka ul. Rolnicza
308


2
Sieniawka28,74 m²

Garaż murowany282,80 zł ( łącznie z podatkiem VAT wg stawki 23% )

Do 25-go każdego miesiąca

Umowa najmu na okres 3 lat

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 35 ust. 1 pkt. 1 i 2 Ustawy o gospodarce nieruchomościami,

( Dz.U. z 2023 r., poz. 344 t.j..), upływa w terminie 21 dni od dnia wywieszenia wykazu.

Sporządziła:

Agnieszka Burzyńska

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie Wójta Gminy Deszczno o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego informuje, że wywieszone zostaną wykazy nieruchomości przeznaczonyh do dzierżawy

O G Ł O S Z E N I E

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO