Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

65/2024

z dnia

05.03.2024

Ogłoszeń w bazie:

6690

OGŁOSZENIE

W Y K A Z

Załącznik do Uchwały nr ……………….

Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia …………….. 2023 r.

W Y K A Z

nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy gruntu

na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2023 r., poz. 344 t.j.)

podaje się do publicznej wiadomości , że przeznaczone została do dzierżawy gruntu następujące nieruchomości :

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

lp.Położenie nieruchomości
Oznaczenie geodezyjne
dz.nr AM obr
Numer kwPow. działki m2Pow. lokalu m2Przeznaczenie nieruchomościMiesięczna stawka czynszu bruttoForma zapłaty i terminy opłatForma przekazania

1.

Porajów
Spokojna 8
127


1
Porajów9,00 m²

Dzierżawa gruntu71,96 zł ( łącznie z podatkiem VAT wg stawki 23% )

Do 25-go każdego miesiąca

Umowa najmu na okres 5 lat

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 35 ust. 1 pkt. 1 i 2 Ustawy o gospodarce nieruchomościami,

( Dz.U. z 2023 r., poz. 344 t.j.), upływa w terminie 21 dni od dnia wywieszenia wykazu.

Sporządziła:

Dagmara Gwizd

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE

Wykaz

I N F O R M A C J A

Samochód osobowy