Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

151/2024

z dnia

30.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7583

OGŁOSZENIE

W Y K A Z

GKO.6845.1.9.2024.AT

W Y K A Z

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.), Wójt Gminy Czarna Dąbrówka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w drodze bezprzetargowej:

Przeznacza się do oddania w najem od 01. lipca 2024 r. do 30. czerwca 2029 r. lokal użytkowy – aptekę, położony w Czarnej Dąbrówce – budynek ośrodka zdrowia przy ulicy Lęborskiej nr 9.

Lokal znajduje się w budynku położonym na działce ewidencyjnej nr 141/83 o pow. 0,2524 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lęborku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr SL1L/00025845/9

Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 78,1 m2 (w tym parter: 50,3 m2, zaplecze magazynowe – piwnica: 27,80 m2). Wyposażony jest w instalacje: wodno-kanalizacyjną, elektryczną i ogrzewanie gazowe.

Lokal przeznacza się na prowadzenie w nim działalności – apteki.

Stawka czynszu za lokalu wynosi 3.000,- zł netto miesięcznie + VAT + podatek od nieruchomości.

Oprócz czynszu najemca ponosi koszty bieżącego utrzymania lokalu tj. za wodę i odprowadzenie ścieków do kanalizacji, odbiór nieczystości stałych, za energię elektryczną, zużycie gazu.

Czynsz jest płatny miesięcznie z góry do dnia 10 każdego miesiąca i może ulegać zmianie nie częściej niż raz w roku, aneksami do umowy.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 12 kwietnia 2024 r do dnia 02 maja 2024 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie Wójta Gminy Deszczno o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego informuje, że wywieszone zostaną wykazy nieruchomości przeznaczonyh do dzierżawy

O G Ł O S Z E N I E

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO