Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

65/2024

z dnia

05.03.2024

Ogłoszeń w bazie:

6696

OGŁOSZENIE

Widzino

Wójt Gminy Kobylnica

Działając na podstawie art. 35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

Przeznacza się do dzierżawy następującą nieruchomość:

Numer działki44
Powierzchnia [ha]1,73
ObrębWidzino
Numer księgi wieczystejSL1S/00056588/1
Funkcja w planie zagospodarowania przestrzennegoteren zabudowy usługowej, produkcyjnej (symbol 47UP)
Skład nieruchomościRIIIa
Okres trwania dzierżawy2 lata
Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego865,00zł

Działka jest objęta umową dzierżawy do dnia 30.11.2022 r.

Wykaz niniejszy podlega podaniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kobylnica ul. Główna 20, pok. 21 w godzinach pracy urzędu, tel. 842-90-70 wew. 240.

Wywieszono dnia ……..10.2022 r.

Zdjęto dnia………………10.2022 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE DO ZBYCIA

Wójt Gminy Niechlów ogłasza, że zostanie wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, położonej w obrębie: Siciny

INFORMACJA

OGŁOSZENIE