Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

147/2024

z dnia

26.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7532
/
/
Wójt Gminy Bielawy informuje, że został wywieszony wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie przetargowym lokalu użytkowego (garażu o pow. 16 m2) położonego w Borowie

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Bielawy informuje, że został wywieszony wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie przetargowym lokalu użytkowego (garażu o pow. 16 m2) położonego w Borowie

Bielawy, dnia 12.09.2023r.

INFORMACJA

Wójt Gminy Bielawy informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) w dniu 12.09.2023 roku na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Bielawach został wywieszony wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie przetargowym lokalu użytkowego (garażu o pow. 16 m2 położonego w Borowie, Obręb Borów Łazinek wraz z udziałem wynoszącym 1/15 w prawie własności działki gruntu nr 555/2 o pow. 0,07 ha dla której prowadzona jest  KW nr LD1O/00025641/2.

W/w wykaz został również zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bielawy.

Wójt Gminy Bielawy
/-/ Sylwester Kubiński

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wykaz nieruchomości położonej w obrębie Olszewnik przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na podstawie Zarządzenia Nr 45/2024 Burmistrza Jezioran z dnia 20 maja 2024 roku w sprawie zbycia nieruchomości

WYKAZ

WYKAZ

WYKAZ