Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

333/2022

z dnia

29.11.2022

Ogłoszeń w bazie:

1470
/
/
Wójt Gminy Bielawy informuje, że został wywieszony wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Chruślinie, oznaczonej numerem działek 514/2 i 515/2 o łącznej powierzchni 0,29 ha, KW nr LD1O/00020273/7.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Bielawy informuje, że został wywieszony wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Chruślinie, oznaczonej numerem działek 514/2 i 515/2 o łącznej powierzchni 0,29 ha, KW nr LD1O/00020273/7.

Bielawy, dnia 07.11.2022r.

INFORMACJA

Wójt Gminy Bielawy informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) w dniu 07.11.2022 roku na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Bielawach został wywieszony wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Chruślinie, oznaczonej numerem działek 514/2 i 515/2 o łącznej powierzchni 0,29 ha, KW nr LD1O/00020273/7.

W/w wykaz został również zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bielawy.

Wójt Gminy Bielawy
/-/ Sylwester Kubiński

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM

I N F O R M A C J A

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

Ogłoszenie