Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

151/2024

z dnia

30.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7583
/
/
Wójt Gminy Bolesławiec ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki położonej w obrębie Nowa

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Bolesławiec ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki położonej w obrębie Nowa

WÓJT GMINY BOLESŁAWIEC

OGŁASZA PIERWSZY USTNY PRZETARG

NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

działki położonej w obrębie Nowa przeznaczonej
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi na cele zabudowy mieszkaniowej (symbol planu MN)
wpisanej do księgi wieczystej nr JG1B/00015127/4

Nr działkiPowierzchnia
(ha)
Cena wywoławcza (zł)Wadium
(zł)

106/1

0,1641

57.000,00 + 23 % VAT

5.000,00

Przetarg odbędzie się w dniu 9 września 2022 roku

 o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy w Bolesławcu

ul. Teatralna 1a (pok. nr 17)

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na rachunek Urzędu Gminy prowadzony przez Łużycki Bank Spółdzielczy w Lubaniu Oddział Bolesławiec nr konta 92 8392 0004 2600 2017 2000 0040 z dopiskiem „Przetarg na działkę Nr …”   w terminie do 5 września 2022 roku (za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Gminy)

Dowód wpłaty należy okazać przed przetargiem.

Oględzin nieruchomości można dokonać w dni robocze w godz. od 10:00 do 14:00
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać
w Referacie Rolnictwa, Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej
pok. Nr 7 tel. 75 732 32 21  wew. 116

Nieruchomość zostaje przyjęta w stanie istniejącym. Ewentualne wznowienie granic odbywa się na koszt
i staraniem nabywcy. Wyłącza się odpowiedzialność Gminy Bolesławiec za wady ukryte nieruchomości wystawionej do przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia

w miejscu i w terminie wyznaczonym do zawarcia umowy przez organizatora przetargu,

Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku uzasadnionej przyczyny.

                                                                                                           ZASTĘPCA WÓJTA      
                                                                                                                            /-/ mgr inż. Roman Jaworski

Bolesławiec, dnia 15 lipca 2022 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie Wójta Gminy Deszczno o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego informuje, że wywieszone zostaną wykazy nieruchomości przeznaczonyh do dzierżawy

O G Ł O S Z E N I E

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO