Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

92/2023

z dnia

02.04.2023

Ogłoszeń w bazie:

2602
/
/
Wójt Gminy Bolesławiec ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki zabudowanej położonej w obrębie Kraszowice

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Bolesławiec ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki zabudowanej położonej w obrębie Kraszowice

WÓJT GMINY BOLESŁAWIEC

OGŁASZA PIERWSZY USTNY PRZETARG

NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

działki zabudowanej położonej w obrębie Kraszowice przeznaczonej
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi na tereny zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej (symbol planu MZ)
wpisana do księgi wieczystej nr JG1B/00015106/1

Nr działkiPowierzchnia (ha)Zabudowa
(opis)
Cena wywoławcza (zł)Wadium (zł)

304/3

0,26
– budynek gospodarczy o pow. 31 m2– budynek gospodarczy o pow. 22 m2
78.000,00

7.000,00 

Przetarg odbędzie się w dniu 22 lipca 2022 r.

 o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Bolesławcu

Teatralna 1a (pok. nr 17)

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na rachunek Urzędu Gminy prowadzony przez Łużycki Bank Spółdzielczy w Lubaniu Oddział Bolesławiec nr konta 92 8392 0004 2600 2017 2000 0040 w terminie do 18 lipca 2022 r. (za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Gminy)

Dowód wpłaty należy okazać przed przetargiem.

Oględzin nieruchomości można dokonać w dni robocze w godz. od 10:00 do 14:00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać
w Referacie Rolnictwa, Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej
 Urzędu Gminy pok. nr 7 tel. 75 732 32 21 do 23 wew. 116

Nieruchomość zostaje przyjęta w stanie istniejącym. Ewentualne wznowienie granic odbywa się na koszt i staraniem nabywcy. Wyłącza się odpowiedzialność Gminy Bolesławiec za wady ukryte nieruchomości wystawionej do przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie wyznaczonym do zawarcia umowy przez organizatora przetargu,

Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku uzasadnionej przyczyny.

                                                                                                         ZASTĘPCA WÓJTA 
                                                                                                                            /-/ mgr inż. Roman Jaworski

 Bolesławiec, dnia 20 czerwca 2022 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Pruszcz Gdański podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Informacja o wywieszeniu wykazu użyczenia lokalu użytkowego należącego do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Namysłów

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuję, że wywieszono do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, położonej w Czerwionce-Leszczynach obr. Czuchów, przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu nieograniczonego.

Prezydent Miasta Świnoujście ogłasza ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości