Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

335/2023

z dnia

01.12.2023

Ogłoszeń w bazie:

5719
/
/
Wójt Gminy Bolesławiec ogłasza III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek położonych w obrębie Bożejowice

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Bolesławiec ogłasza III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek położonych w obrębie Bożejowice

WÓJT GMINY BOLESŁAWIEC

OGŁASZA TRZECI USTNY PRZETARG

NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

działek położonych w obrębie Bożejowice przeznaczonych
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu B-MN29)

oraz w części tereny komunikacji – drogi klasy dojazdowej
(symbol planu B-KDD11)
wpisanych do księgi wieczystej nr JG1B/00015108/5

Nr działkiPowierzchnia
(ha)
Cena wywoławcza (zł)Wadium
(zł)

94/23

0,09

108.000,00 + 23 % VAT

10.000,00
  94/24
0,09

108.000,00 + 23 % VAT

10.000,00

Przetarg odbędzie się w dniu 12 sierpnia 2022 roku

 o godz. 10.30 w Urzędzie Gminy w Bolesławcu

ul. Teatralna 1a (pok. nr 17)

Na sprzedaż nieruchomości odbył się:
I przetarg w dniu 13 maja 2022 r.
II przetarg w dniu 1 lipca 2022 r.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na rachunek Urzędu Gminy prowadzony przez Łużycki Bank Spółdzielczy w Lubaniu Oddział Bolesławiec nr konta 92 8392 0004 2600 2017 2000 0040 z dopiskiem „Przetarg na działkę Nr …”   w terminie do 8 sierpnia 2022 roku (za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Gminy)

Dowód wpłaty należy okazać przed przetargiem.

Oględzin nieruchomości można dokonać w dni robocze w godz. od 10:00 do 14:00
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać
w Referacie Rolnictwa, Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej
pok. Nr 7 tel. 75 732 32 21  wew. 116

Nieruchomość zostaje przyjęta w stanie istniejącym. Ewentualne wznowienie granic odbywa się na koszt
i staraniem nabywcy. Wyłącza się odpowiedzialność Gminy Bolesławiec za wady ukryte nieruchomości wystawionej do przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia

w miejscu i w terminie wyznaczonym do zawarcia umowy przez organizatora przetargu,

Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku uzasadnionej przyczyny.

                                                                                                           ZASTĘPCA WÓJTA                                                                
                                                                                                                            /-/ mgr inż. Roman Jaworski

Bolesławiec, dnia 7 lipca 2022 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Zbąszynka ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Zbąszynek.

Starosta Szamotulski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Wykaz

WYKAZ