Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

272/2023

z dnia

29.09.2023

Ogłoszeń w bazie:

4905
/
/
Wójt Gminy Bolesławiec podaje do publicznej wiadomości nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Bolesławiec podaje do publicznej wiadomości nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

WYKAZ

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. 2021r. poz. 1899)
podaje się do publicznej wiadomości nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy


L.p.

Położenie

Nr działki

Rodzaj użytku
 i powierzchnia (w ha)

Nr
KW
Przeznaczenie
w planie zagospodarowania przestrzennego gminy

Okres
umowy

Wywoławcza stawka czynszu
w zł

Uwagi  

1.

Suszki

256/2

Ps III –  0,28
R IIIb – 0,22
Ps IV – 0,17 Ps V – 0,08
R Iva – 0,05

JG1B/00015110/2

do użytkowania rolniczego

5 lat

510,00
  dzierżawa
w drodze przetargu  
  2.  Suszki  37/1
73/1
87/2
  R III a – 1,81               R III b – 27,74           R IV a – 13,77                R IV b – 4,45                R V – 1,76             Ps III – 3,03           Ps IV – 4,76            Ps V – 0,83              Ł IV – 0,43            Ls IV – 10,82               Ls VI – 0,17  JG1B/00019164/3
JG1B/00019163/6
JG1B/00019165/0
  do użytkowania rolniczego  3 lata  45.450,00  dzierżawa
w drodze przetargu  


3.


Stara Oleszna


183/6
186/7
  R IVa – 0,0550
R IVb – 0,45
Ps III – 0,1047


JG1B/00015115/7

do użytkowania rolniczego


 5 lat


330,00

dzierżawa
w drodze przetargu
     4.
Trzebień Mały

198/3

Ps IV – 0,0942


JG1B/00015129/8
  do użytkowania rolniczego  
5 lat

70,00

dzierżawa
w drodze przetargu

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

I N F O R M A C J A

Obwieszczenie Starosty Tatrzańskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego prowadzonego pod znakiem AB.6740. 23.2023.ASS w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi gminnej klasy „D” nr K420043 Trybsz – Czarna Góra w miejscowości Czarna Góra – ETAP II. Rozbudowa drogi na odcinku od km 4+520,60 do km 4+572,70 – ul. Nadwodnia.

Wójt Gminy Niechlów ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Konopnica jednostka ewidencyjna Konopnica,