Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

28/2023

z dnia

28.01.2023

Ogłoszeń w bazie:

1925
/
/
Wójt Gminy Domaszowice przeznacza do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Domaszowice przeznacza do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość

Domaszowice, dnia 12.10.2022 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

            W związku z zarządzeniem nr OR.0050.103.2022 z dnia 11 października 2022 r. Wójt Gminy Domaszowice przeznacza do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość:

l.p.Oznaczenie nieruchomościPowierzchniaOpis nieruchomościPrzeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania
Termin zagospodarowania nieruchomościCena nieruchomości
1.działka numer 473/1, a.m. 3,
obręb Siemysłów,
KW OP1U/77532/8
0,1962 haNieruchomość znajduje się
w południowej części wsi, zlokalizowana jest niedaleko terenów zabudowanych
i zurbanizowanych. Dojazd do działki możliwy z drogi publicznej (droga o nawierzchni asfaltowej), zjazd wylany asfaltem. Działka ogrodzona siatką stalową na słupach betonowych, brama wjazdowa stalowa uchylna w złym stanie technicznym, działka użytkowana dotychczas jako jedna całość razem z działką sąsiadującą o numerze 396/16, ogrodzenie przebiega po zewnętrznych granicach obydwu działek, na działce zlokalizowany jest słup elektroenergetyczny średniego napięcia na podporach betonowych. Na działce miejscowo płyty betonowe (przedłużony wjazd na teren nieruchomości, działka porośnięta roślinnością niską trawiastą. Klasoużytek – Ba – tereny przemysłowe.
W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona jest symbolem:
WZ – Teren urządzeń gospodarki wodnej – ujęcie wody  
Z dniem podpisania umowy13.500,00 złotych brutto

            Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Domaszowice oraz sołectwa Siemysłów, na okres 21 dni tj. od dnia 13 października 2022 roku do 3 listopada 2022 roku oraz umieszczony na stronie internetowej bip.domaszowice.pl.

Ustala się termin 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu do dnia 24 listopada 2022 roku do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021  r. poz. 1899 z późn. zm.).

            Szczegółowych informacji o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Domaszowicach pok. Nr 10.

/-/ Wójt Gminy

Domaszowice

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Pruszcz Gdański zawiadamiam  o podjęciu przez Radę Gminy Pruszcz Gdański Uchwały Nr XLIII/87/2022 z dnia 2 września 2022 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański dla fragmentu obrębu geodezyjnego Łęgowo – rejon ul. Prostej w Rusocinie.  

Wójt Gminy Pruszcz Gdański ogłasza w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański w zakresie fragmentu obrębu geodezyjnego Cieplewo

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, zamieszczono na stronie internetowej www.bogatynia.pl wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemcy

Syndyk masy upadłości ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki należącego do upadłego ½ udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej w Wieluniu.