Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

37/2023

z dnia

06.02.2023

Ogłoszeń w bazie:

1977
/
/
Wójt Gminy Główczyce ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Główczyce

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Główczyce ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Główczyce

Wójt Gminy Główczyce

ogłasza

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Główczyce

Obręb geodezyjny – Przebędowo

Numer działki – 12/1

Powierzchnia – 1897 m2

Cena wywoławcza w złotych (netto) – 191.000,00 zł

Wadium w złotych – 20.000,00 zł

Postąpienie minimalnie w złotych – 2.000,00 zł

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%

Nieruchomość gruntowa zabudowana znajdująca się w Przebędowie, składająca się z działki gruntu nr 12/1 o powierzchni 0,1897 ha i posadowionego na tej działce budynku użytkowego – świetlicy wiejskiej o powierzchni użytkowej 94,89 m². Nieruchomość położona jest na obszarze nieposiadającym aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. W ewidencji gruntów działka jest sklasyfikowana jako: Bi – inne tereny zabudowane 0,1056 ha i Lz – tereny zadrzewione i zakrzewione 0,0841 ha. Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr SL1S/00092793/5.

Przetarg odbędzie się w dniu 21 lipca 2022 roku o godzinie 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy Główczyce, ul. Kościuszki 8.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium. Wpłatę należy umieścić do dnia 18 lipca 2022 roku na konto Urzędu Gminy Główczyce nr 96 9315 1030 0030 2898 2000 0030 w Banku Spółdzielczym w Ustce. Wpłata winna być na koncie Urzędu Gminy najpóźniej w wyżej wymienionym dniu tj. 18 lipca 2022 roku. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.

Pełną treść ogłoszenia wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Główczyce oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Główczyce. Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Główczyce, tel.: (59) 811 49 60.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wyciąg z ogłoszenia

Starosta Janowski informuje, że został zamieszczony wykaz nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr: 3537/2 o pow. 255 m2 przeznaczony do sprzedaży

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka ogłasza I przetarg ustny nieograniczony w dniu 10 marca 2023 r. o godz. 11:00 na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Nożyno działka nr 101/25 o powierzchni 0,5302 ha

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zamieszczono wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie.