Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

57/2024

z dnia

26.02.2024

Ogłoszeń w bazie:

6628
/
/
Wójt Gminy Główczyce podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Główczyce podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

Wójt Gminy Główczyce

podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej
oraz katastru nieruchomości
Powierzchnia nieruchomościOpis nieruchomości i sposób jej zagospodarowaniaTermin zagospodarowania nieruchomościWysokość opłat
z tytułu dzierżawy
Termin wnoszenia opłat oraz zasady aktualizacji opłat
1. Działka nr 131/8 2. Miejscowość Główczyce 3. Obręb Główczyce 4. Gmina Główczyce 5. Nr KW SL1S/00034828/61,5415 haNieruchomość gruntowa użytkowana rolniczo.
W ewidencji gruntów użytki
w działce są opisane
jako grunty orne
klasy IVa (0,2950 ha), IVb (0,9016 ha) oraz pastwiska trwałe klasy III (0,3449 ha).
Dwie umowy dzierżawy na okres 3 lat, nieruchomość
jest w dyspozycji dzierżawców (łącznie 0,5 ha).
1,71 kwintala pszenicy
+ podatek VAT (roczny czynsz 0,25 ha)
Roczny czynsz dzierżawny jest płatny jednorazowo do dnia
31 marca każdego roku. Pierwszy czynsz dzierżawny naliczany jest proporcjonalnie
do okresu trwania dzierżawy w danym roku kalendarzowym
i płatny jednorazowo
w terminie 30 dni
od dnia podpisania umowy.

Szczegółowe informacje o przedmiocie dzierżawy można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Główczyce, ul. Kościuszki 8, tel. (59) 811-49-60.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA WYWŁASZCZENIOWEGO

Wyciąg z ogłoszenia

I publiczny przetarg ustny ograniczony

I publiczny przetarg ustny ograniczony