Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

279/2022

z dnia

06.10.2022

Ogłoszeń w bazie:

1018
/
/
Wójt Gminy Główczyce podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Główczyce podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wójt Gminy Główczyce

podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej
oraz katastru nieruchomości
Powierzchnia nieruchomościOpis nieruchomości i sposób jej zagospodarowaniaTermin zagospodarowania nieruchomościWysokość opłat
z tytułu dzierżawy
Termin wnoszenia opłat oraz zasady aktualizacji opłat
1. Działka nr 71/3 (część) i 72 2. Miejscowość Szczypkowice 3. Obręb Szczypkowice 4. Gmina Główczyce 5. Nr KW SL1S/00005894/7SL1S/00070113/50,87 haNieruchomość gruntowa użytkowana rolniczo.
W ewidencji gruntów użytki
w działce są opisane
jako grunty orne
klasy IIIa oraz Bz (tereny rekreacyjno-wypoczynkowe).
Umowa dzierżawy na okres 12 miesięcy, nieruchomość
jest w dyspozycji dzierżawcy.
5,92 kwintala pszenicy

Roczny czynsz dzierżawny jest płatny jednorazowo do dnia
31 marca każdego roku. Pierwszy czynsz dzierżawny naliczany jest proporcjonalnie
do okresu trwania dzierżawy w danym roku kalendarzowym
i płatny jednorazowo
w terminie 30 dni
od dnia podpisania umowy.

Szczegółowe informacje o przedmiocie dzierżawy można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Główczyce, ul. Kościuszki 8, tel. (59) 811-49-60.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Słonowiczki

Kobylnica

Widzino

Zębowo