Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

155/2023

z dnia

04.06.2023

Ogłoszeń w bazie:

3378
/
/
Wójt Gminy Główczyce podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Główczyce podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego

Wójt Gminy Główczyce

podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

w drodze przetargu ustnego ograniczonego

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej
oraz katastru nieruchomości
Powierzchnia nieruchomościOpis nieruchomości i sposób jej zagospodarowaniaPrzeznaczenie
w planie miejscowym
i sposób jej zagospodarowania
Cena nieruchomości
1. Działka nr 247/3 2. Miejscowość Wielka Wieś 3. Obręb Wielka Wieś 4. Gmina Główczyce 5. Nr KW SL1S/00006705/30,3073 haNieruchomość gruntowa znajdująca się
w obrębie geodezyjnym Wielka Wieś oznaczona jako działka nr 247/3
o powierzchni 0,3073 ha. Położona
we wschodniej części wsi na zapleczu pojedynczej zabudowy siedliskowej. Wyceniana nieruchomość ma kształt sześciokąta, jest położona na zboczu wzgórza, w ewidencji gruntów jest sklasyfikowana jako grunty orne klasy IVb, faktycznie porośnięta jest samosiewem klonu jawora, klonu, dębu
z domieszką wierzby, buka, brzozy, jesiona, osiki itp.
Brak planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Główczyce, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy
w Główczycach
nr 93/R/2012 z dnia
23 stycznia 2012 r. działka
nr 247/3 oznaczona jako grunty rolne pozostałe.
11.500,00 zł (Na podstawie
art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia
11 marca 2004 r. ustawy o podatku
od towarów i usług (Dz. U. 2022
poz. 931)
sprzedaż gruntu zwolniona jest
z opodatkowania)
1. Działka nr 148/8 2. Miejscowość Pobłocie 3. Obręb Pobłocie 4. Gmina Główczyce 5. Nr KW SL1S/00058107/00,4488 haNieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca działkę oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków numerem 148/8
o powierzchni 0,4488 ha.Porośnięta dziko rosnącą roślinnością niską oraz kilkoma krzewami. Przez działkę przebiega napowietrzna sieć energetyczna, jeden
ze słupów stoi na wycenianej działce
oraz sieć wodociągowa.
W ewidencji gruntów jest sklasyfikowana jako grunty orne klasy RV.
Brak planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Główczyce, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy
w Główczycach
nr 93/R/2012 z dnia
23 stycznia 2012 r. działka
nr 247/3 oznaczona jako użytki rolne pozostałe.
59.100,00 zł (Na podstawie
art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia
11 marca 2004 r. ustawy o podatku
od towarów i usług (Dz. U. 2022
poz. 931)
sprzedaż gruntu zwolniona jest
z opodatkowania)

Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Główczyce, ul. Kościuszki 8, tel. (59) 811-49-60.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie o sprzedaży z wolnej ręki nieruchomości  wchodzących w skład masy upadłości Upadłego „HEFREN” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Kartuzach-Burchardztwie

Burmistrz Szczawna-Zdroju ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szczawnie-Zdrój w pobliżu ul. F. Chopina

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że został zamieszczony wykaz nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do ponownego oddania w dzierżawę

Zawiadomienie o wydaniu decyzji znak GEO.6821.47.2022administracyjnej Starosty Lubartowskiego