Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

333/2022

z dnia

29.11.2022

Ogłoszeń w bazie:

1470
/
/
Wójt Gminy Kobylnica podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Kobylnica podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym.

Wójt Gminy Kobylnica

Działając na podstawie art. 35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym.

Przeznacza się do sprzedaży następujące nieruchomości:

Numer działki57/39
Powierzchnia [ha]0,1255
ObrębKwakowo
Numer księgi wieczystejSL1S/00061517/1
Funkcja w planie zagospodarowania przestrzennegoteren zabudowy mieszkaniowo-usługowej (11MU)
Skład nieruchomościRV RVI
Cena nieruchomości60 000,00 zł

Działka o lekko rombowym kształcie i płaskim ukształtowaniu terenu. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej poprzez nieurządzoną drogę wewnętrzną. Działka nieuzbrojona z możliwością przyłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz elektroenergetycznej. W księdze wieczystej znajdują się również inne działki.

Działka nie jest obciążona prawami ani roszczeniami osób trzecich. Wylicytowana cena podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT. Wykaz niniejszy podlega podaniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni. Termin do składania wniosku, o którym mowa w art. 34 wyżej cytowanej ustawy upływa po sześciu tygodniach od dnia podania niniejszego wykazu do wiadomości publicznej. Szczegółowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 9-14 pod nr tel. 59 842 90 70 wew. 260.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM

I N F O R M A C J A

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

Ogłoszenie