Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

155/2023

z dnia

04.06.2023

Ogłoszeń w bazie:

3378
/
/
Wójt Gminy Kobylnica podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Kobylnica podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym.

Wójt Gminy Kobylnica

Działając na podstawie art. 35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym.

Przeznacza się do sprzedaży następujące nieruchomości:

Numer działki57/39
Powierzchnia [ha]0,1255
ObrębKwakowo
Numer księgi wieczystejSL1S/00061517/1
Funkcja w planie zagospodarowania przestrzennegoteren zabudowy mieszkaniowo-usługowej (11MU)
Skład nieruchomościRV RVI
Cena nieruchomości60 000,00 zł

Działka o lekko rombowym kształcie i płaskim ukształtowaniu terenu. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej poprzez nieurządzoną drogę wewnętrzną. Działka nieuzbrojona z możliwością przyłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz elektroenergetycznej. W księdze wieczystej znajdują się również inne działki.

Działka nie jest obciążona prawami ani roszczeniami osób trzecich. Wylicytowana cena podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT. Wykaz niniejszy podlega podaniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni. Termin do składania wniosku, o którym mowa w art. 34 wyżej cytowanej ustawy upływa po sześciu tygodniach od dnia podania niniejszego wykazu do wiadomości publicznej. Szczegółowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 9-14 pod nr tel. 59 842 90 70 wew. 260.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie o sprzedaży z wolnej ręki nieruchomości  wchodzących w skład masy upadłości Upadłego „HEFREN” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Kartuzach-Burchardztwie

Burmistrz Szczawna-Zdroju ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szczawnie-Zdrój w pobliżu ul. F. Chopina

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że został zamieszczony wykaz nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do ponownego oddania w dzierżawę

Zawiadomienie o wydaniu decyzji znak GEO.6821.47.2022administracyjnej Starosty Lubartowskiego