Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

28/2023

z dnia

28.01.2023

Ogłoszeń w bazie:

1925
/
/
Wójt Gminy Komańcza na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1899 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że wyznaczony ogłoszeniem z dnia 02.11.2022r. na dzień 07.12.2022r. na godz. 1230 przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gminnej nr 44/10 o pow. 0,4001 ha w Radoszycach (Lp.  9 ogłoszenia)   zostaje odwołany.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Komańcza na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1899 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że wyznaczony ogłoszeniem z dnia 02.11.2022r. na dzień 07.12.2022r. na godz. 1230 przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gminnej nr 44/10 o pow. 0,4001 ha w Radoszycach (Lp.  9 ogłoszenia)   zostaje odwołany.

Komańcza, dnia 07 grudnia 2022r.

OGŁOSZENIE O ODWOŁANIU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO  NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI GMINNEJ NR 44/10 W RADOSZYCACH,  OGŁOSZONEGO W DNIU 02.11.2022r.

Wójt Gminy Komańcza na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1899 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że wyznaczony ogłoszeniem z dnia 02.11.2022r. na dzień 07.12.2022r. na godz. 1230 przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gminnej nr 44/10 o pow. 0,4001 ha w Radoszycach (Lp.  9 ogłoszenia)   zostaje odwołany.

 Powodem odwołania przetargu jest opinia Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Radoszyce o czasowym wstrzymaniu sprzedaży ww. nieruchomości.

Z up. Wójta Gminy Komańcza

(-)

Paweł Rysz

Z-ca Wójta

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Pruszcz Gdański zawiadamiam  o podjęciu przez Radę Gminy Pruszcz Gdański Uchwały Nr XLIII/87/2022 z dnia 2 września 2022 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański dla fragmentu obrębu geodezyjnego Łęgowo – rejon ul. Prostej w Rusocinie.  

Wójt Gminy Pruszcz Gdański ogłasza w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański w zakresie fragmentu obrębu geodezyjnego Cieplewo

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, zamieszczono na stronie internetowej www.bogatynia.pl wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemcy

Syndyk masy upadłości ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki należącego do upadłego ½ udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej w Wieluniu.