Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

276/2023

z dnia

03.10.2023

Ogłoszeń w bazie:

4922
/
/
Wójt Gminy Krokowa ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w obrębie Żarnowiec, gm. Krokowa.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Krokowa ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w obrębie Żarnowiec, gm. Krokowa.

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY  KROKOWA

z dnia 6 marca 2023 r.

w sprawie  wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w obrębie Żarnowiec, gm. Krokowa.

                        Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344)  oraz w wykonaniu uchwały Nr LXV/598//2023 Rady Gminy Krokowa z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 587/7 i nr 587/8 obręb Żarnowiec, gm. Krokowa Wójt Gminy Krokowa ogłasza, co następuje: z zasobu nieruchomości Gminy Krokowa przeznacza się do zbycia:

LpPołożenie nieruchomościNr działkiPow. działki w  haKsięga wieczysta – Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w WejherowieCena wywoławcza w zł.  netto.
1.2.3.4.5.6.
1/.Żarnowiec587/70.2002 haGD2W/00016622/5119.500,00
2/.Żarnowiec587/80.2006 haGD2W/00016622/5119.500,00

Dla przedmiotowej nieruchomości Wójt Gminy Krokowa wydał w dniu 17.01.2023 r. decyzje ZPGN.6730.151.2022 (dla działki nr 587/7) i nr ZPGN.6730.152.2022 (dla działki nr 587/8) o warunkach zabudowy, zgodnie z którymi przewidziana jest budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego.                 

Obszar, na którym znajduje się nieruchomość położony jest w granicach Nadmorskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz w otulinie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego.

Opis nieruchomości: nieruchomość jest niezabudowana, nieuzbrojona, nieogrodzona, wolna od zadrzewień i zkrzewień, płaska bez pofałdowań, dojazd do niej prowadzi od strony drogi gruntowej nieurządzonej. Nieruchomość położona jest w sąsiedztwie nieruchomości niezabudowanych w tym użytkowanych rolniczo oraz nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, budynkami rekreacyjno-letniskowymi i budynkami gospodarskimi.

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Krokowa przy ulicy Żarnowieckiej 29 i zamieszczono na stronach internetowych: bip.krokowa.pl – zakładka  Przetargi – Ogłoszenia o przetargach, baner Atrakcyjne działki w gminie Krokowa, www.krokowa.pl – zakładka Aktualności i w prasie poprzez serwis internetowy infopublikator.pl wpisany do Krajowego Rejestru Dzienników  i Czasopism w Sądzie Okręgowym w Gdańsku od  dnia  07.03.2023 r.  do  dnia  28.03.2023 r.

UWAGA: Ustala się termin 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu, do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wykazanej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami  (tj. do dnia 18.04.2023 r.).                  

Bliższych informacji o wykazanych nieruchomościach można uzyskać w tut. Urzędzie pokój nr  214,  tel. 58/675 41 24  lub e-mail: urzad@krokowa.pl.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Starosta Zielonogórski ogłasza I przetargi ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości:

OGŁOSZENIE