Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

57/2024

z dnia

26.02.2024

Ogłoszeń w bazie:

6628
/
/
Wójt Gminy Krokowa podaje do publicznej wiadomości informacja o rozstrzygnięciu przetargu na dzierżawę nieruchomości  gruntowej niezabudowanej,  położonej  obrębie Jeldzino, gm. Krokowa

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Krokowa podaje do publicznej wiadomości informacja o rozstrzygnięciu przetargu na dzierżawę nieruchomości  gruntowej niezabudowanej,  położonej  obrębie Jeldzino, gm. Krokowa

Krokowa, dn.  02.12.2022 r.

ZPGN.6845.13.2022.MK

I N F O R M A C J A

O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU.

Na  podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na nabycie nieruchomości (t.j. Dz.U.  z 2021 r. poz. 2213) Wójt Gminy Krokowa informuje, że       

          1/.  dnia  24.11.2022 r.  o godz. 11:00  w Urzędzie Gminy Krokowa, ul. Żarnowiecka 29.

         2/. odbył się II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości  gruntowej niezabudowanej,  położonej  obrębie Jeldzino, gm. Krokowa. zapisanej w księdze wieczystej KW Nr GD2W/00016604/3 Sądu Rejonowego w Wejherowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Termin poprzedniego przetargu – 29.09.2022 r. Dział III i IV księgi wieczystej nie zawiera wpisów.

Obręb geodezyjnyNr działkiPow. działkiUżytki /ha/Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego w stosunku rocznymWadiumMinimalne postąpienie  Okres umowy dzierżawy
Jeldzinocz.48/4 cz.48/30.4500 ha 0.2000 haS-RIIIb-0.4500 RIIIb-0.20004,62 dt pszenicy100,00 zł0,4 dt pszenicydo dnia 30.09.2025r.

liczba osób dopuszczonych do przetargu   – 1 (jedna),

liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w  przetargu – 1 (jedna),

– wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego –  4,62 dt pszenicy/rocznie,

– wysokość czynszu dzierżawnego osiągnięta w drodze przetargu  – 5,02 ha dt pszenicy rocznie,

– Dzierżawcą cz. dz.: nr  48/4 i 48/3  o łącznej pow. 0.6500 ha, obręb Jeldzino – został Mieczysław Laszuk.

Tablica ogłoszeń  od dnia  02.12.2022 r. do dnia 09.12.2022 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA WYWŁASZCZENIOWEGO

Wyciąg z ogłoszenia

I publiczny przetarg ustny ograniczony

I publiczny przetarg ustny ograniczony