Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

29/2023

z dnia

29.01.2023

Ogłoszeń w bazie:

1925
/
/
Wójt Gminy Krokowa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Kłaninie przeznaczonej do dzierżawy

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Krokowa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Kłaninie przeznaczonej do dzierżawy

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Krokowa  z  dnia 1 września 2022 r w sprawie: sporządzenia  wykazu  nieruchomości położonej w Kłaninie, obręb Parszkowo-Kłanino, gm. Krokowa przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat

Wójt Gminy Krokowa działając na podstawie  art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r.  poz. 1899 z póżn.zm.) ogłasza, co następuje: z zasobu nieruchomości Gminy Krokowa przeznacza do dzierżawy następującą nieruchomość:

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI  KWGD2W/00016613/9                                                                                                                  Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Wejherowie
NR EWIDENCYJNE DZIAŁEK  część działki nr  37/15  
OBRĘBParszkowo – Kłanino (m. Kłanino)
POWIERZCHNIA NIERUCHOMOŚCI  0.7298 ha  
SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA NIERUCHOMOSCIzgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego                       
OPIS NIERUCHOMOŚCIcz.dz. nr 37/15 – zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów posiada użytek:  RIIIb-0.2500 ha, RIVa-0.1898 ha, N-0.2500 ha, Bp-0.0400 ha.
PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI w MPZPZgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Kłanino, gmina Krokowa, zatwierdzonym uchwałą nr LII/507/2022 z dnia 30.06.2022r. (Dz.U Woj. Pomorskiego z dn. 10.08.2022r. poz. 3086) w w/w części przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest symbolem:2.ZP, US, WS – tereny zieleni urządzonej, tereny sportu i rekreacji, tereny wód powierzchniowych wraz z obiektami budowlanymi, miejscami postojowymi, zielenią, dojściami i dojazdami, urządzeniami technicznymi
CZYNSZ dzierżawny0,65 złotych rocznie za 1 m2 plus obowiązujący podatek VAT.                                                             
DODATKOWE OPŁATY dzierżawca niezależnie od czynszu z tytułu dzierżawy zobowiązany będzie uiszczać  należne inne podatki i ciężary publiczne związane z  nieruchomością.
TERMIN TRWANIA UMOWYod dnia podpisania umowy dzierżawy – do dnia 30.09.2025 r.
ZASADY AKTUALIZACJI stawki dzierżawyzgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Krokowa
RODOKlauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych znajduje się  na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Krokowa: www.bip.krokowa.pl w zakładce: Menu główne/Ogólna klauzula informacyjna Urzędu Gminy Krokowa.

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Krokowa przy ulicy Żarnowieckiej 29 oraz  na stronie internetowej Urzędu: bip.krokowa.pl – zakładka  Przetargi-Ogłoszenia o przetargach, baner Atrakcyjne działki w gminie Krokowa, www.krokowa.pl – zakładka Aktualności, w prasie poprzez serwis internetowy infopublikator.pl wpisany  do Krajowego Rejestru Dzienników  i Czasopism w Sądzie Okręgowym w Gdańsku pod nr 2038,  od  dnia  02.09.2022 r. do  dnia 23.09.2022 r.

Szczegółowych informacji o nieruchomości objętej niniejszym wykazem, można uzyskać: tel. 58/675 41 24 lub e-mail: urzad@krokowa.pl.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Pruszcz Gdański zawiadamiam  o podjęciu przez Radę Gminy Pruszcz Gdański Uchwały Nr XLIII/87/2022 z dnia 2 września 2022 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański dla fragmentu obrębu geodezyjnego Łęgowo – rejon ul. Prostej w Rusocinie.  

Wójt Gminy Pruszcz Gdański ogłasza w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański w zakresie fragmentu obrębu geodezyjnego Cieplewo

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, zamieszczono na stronie internetowej www.bogatynia.pl wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemcy

Syndyk masy upadłości ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki należącego do upadłego ½ udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej w Wieluniu.