Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

196/2024

z dnia

14.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8007
/
/
Wójt Gminy Krokowa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krokowa, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Krokowa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krokowa, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr  0050.218.2023

                                                                                                           Wójta   Gminy   Krokowa z   dnia  21.09.2023 r.

Wójt Gminy Krokowa

zgodnie art. 35 ustawy z dnia 21sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.  Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krokowa, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomościGD2W/00022295/8 nieruchomość zabudowana, oznaczona numerem  część działki  2/39 położona w obrębie Krokowa.
Powierzchnia nieruchomościczęść działki nr 2/39  o powierzchni 0.0125 ha, ob.Krokowa.                                                             
Opis nieruchomościzgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla wsi Krokowa, w gminie  Krokowa, uchwalonym  11 maja 2023 r. uchwałą Nr LXVII/624/2023  Rady Gminy Krokowa (Dz.Urz. Województwa Pomorskiego z dn. 31.05.2023 r. poz. 2676) działka nr 2/39 położona jest na terenie oznaczonym symbolem  1.34-MW z przeznaczeniem  – „Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.”
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowaniaczęść działki nr 2/39 obręb Krokowa – zabudowana budynkiem   o funkcji garażowej.
Termin zagospodarowania nieruchomościzgodnie z umową dzierżawy.
Stawka czynszu dzierżawnegow 2023 r. rocznie za 1m2  – 3,86 zł netto plus obowiązujący podatek VAT.
Terminy wnoszenia opłatzgodnie z umową dzierżawy.
Zasady aktualizacji opłataktualizacji opłat dokonuje się po wydaniu nowego Zarządzenia przez Wójta Gminy Krokowa ws. ustalenia stawek czynszu.
Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży,               do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawęcz. dz. nr 2/39 ob. Krokowa została przeznaczona do dzierżawy  na okres do 3 lat – na rzecz właścicieli garaży.

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Krokowa przy ulicy Żarnowieckiej 29 i zamieszczono na stronach internetowych: bip.krokowa.pl – zakładka  Przetargi – Ogłoszenia o przetargach, baner Atrakcyjne działki w gminie Krokowa, www.krokowa.pl – zakładka Aktualności i w prasie poprzez serwis internetowy infopublikator.pl wpisany do Krajowego Rejestru Dzienników  i Czasopism w Sądzie Okręgowym w Gdańsku od  dnia  25.09.2023 r.  do  dnia  16.10.2023 r.

Bliższych informacji o wykazanej nieruchomości można uzyskać w tut. Urzędzie pokój nr 214 lub  tel. 58/675 41 24.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Zduny ogłasza ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości w Bąkowie Górnym

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

Burmistrz Nidzicy