Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

155/2023

z dnia

04.06.2023

Ogłoszeń w bazie:

3378
/
/
Wójt Gminy Miedźna podaje do publicznej wiadomości informację o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miedźna, a przeznaczonej do oddania w użyczenie – na czas oznaczony 3 lat

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Miedźna podaje do publicznej wiadomości informację o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miedźna, a przeznaczonej do oddania w użyczenie – na czas oznaczony 3 lat

Informacja o zamieszczeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miedźna, a przeznaczonej do oddania w użyczenie – na czas oznaczony trzech lat – z przeznaczeniem  na działalność statutową Gminnego Ośrodka Kultury w Miedźnej z siedzibą w Woli (nieruchomość położona przy ul. Sportowej 2 we Frydku, 43-227 Frydek, zabudowana budynkiem o charakterze użytkowym, wolnostojącym, piętrowym, częściowo podpiwniczonym, w którym mieści się Dom Socjalny we Frydku o pow. użytkowej 551,11 m2 oraz Gminne Przedszkole Publiczne „Bajka” we Frydku).

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344)

Wójt Gminy Miedźna

podaje do publicznej wiadomości informację o wywieszeniu na okres 21 dni: od dnia 20.03.2023 r. do dnia 10.04.2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Miedźna,  ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miedźna, a przeznaczonej do oddania w użyczenie – na czas oznaczony trzech lat -z przeznaczeniem  na działalność statutową Gminnego Ośrodka Kultury w Miedźnej z siedzibą w Woli (nieruchomość położona przy ul. Sportowej 2 we Frydku, 43-227 Frydek, zabudowana budynkiem o charakterze użytkowym, wolnostojącym, piętrowym, częściowo podpiwniczonym, w którym mieści się Dom Socjalny we Frydku oraz Gminne Przedszkole Publiczne „Bajka” we Frydku):      

  • nieruchomość składa się z działki oznaczonej numerem 198/20 o powierzchni
    0,1196 ha, zabudowanej budynkiem o charakterze użytkowym, wolnostojącym, piętrowym, częściowo podpiwniczonym, w którym mieści się Dom Socjalny we Frydku

o powierzchni użytkowej 551,11 m2. Nieruchomość zlokalizowana przy ul. przy ul. Sportowej 2, 43-227 Frydek.

W przedmiotowym budynku wyodrębnione zostały dwa samodzielne lokale użytkowe:
lokal nr 1 – Gminne Przedszkole Publiczne  “Bajka” we Frydku,

lokal nr 2 – Dom Socjalny we Frydku.

Lokal użytkowy nr 2, zlokalizowany na parterze i piętrze o powierzchni użytkowej 519,45 m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi w piwnicy, tj. kotłownia o powierzchni użytkowej 31,66 m2, co daje łącznie 551,11 m2. Udział lokalu nr 2 wynosi 55111/80588 części gruntu (działka numer 198/20 o powierzchni 0,1196 ha) zabudowanej budynkiem, w którym mieści się Dom Socjalny we Frydku.

Jednostka ewidencyjna: 241003_2, Miedźna, obręb ewidencyjny: 241003_2.0001, Frydek, arkusz mapy 4, numer jednostki rejestrowej G583, symbol użytku Bi, identyfikator budynku 241003_2.0001.389_BUD.

Dla ww. nieruchomości przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Pszczynie prowadzona jest księga wieczysta Nr KA1P/00029245/5, w której prawo własności wpisane jest na rzecz Gminy Miedźna.

Przeznaczenie przedmiotu użyczenia: na działalność statutową Gminnego Ośrodka Kultury w Miedźnej z siedzibą w Woli.  

Okres użyczenia (czas trwania umowy użyczenia):czas oznaczony – trzech lat.

Wykaz nieruchomości zamieszczony został na stronach internetowych Urzędu Gminy Miedźna  www.miedzna.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Załącznik do Zarządzenia Nr OR.0050.50.2023 Wójta Gminy Miedźna z dnia 16 marca 2023 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie o sprzedaży z wolnej ręki nieruchomości  wchodzących w skład masy upadłości Upadłego „HEFREN” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Kartuzach-Burchardztwie

Burmistrz Szczawna-Zdroju ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szczawnie-Zdrój w pobliżu ul. F. Chopina

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że został zamieszczony wykaz nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do ponownego oddania w dzierżawę

Zawiadomienie o wydaniu decyzji znak GEO.6821.47.2022administracyjnej Starosty Lubartowskiego