Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

28/2023

z dnia

28.01.2023

Ogłoszeń w bazie:

1925
/
/
Wójt Gminy Miedźna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miedźna a przeznaczonej do oddania w najem

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Miedźna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miedźna a przeznaczonej do oddania w najem

Informacja o zamieszczeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miedźna                       a przeznaczonej do oddania w najem – na czas oznaczony trzech lat – z przeznaczeniem    na prowadzenie działalności statutowej przez Koło Łowieckie „Bażant” w Miedźnej  (lokal użytkowy o powierzchni 20,00 m2), w drodze bezprzetargowej.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.)

Wójt Gminy Miedźna

podaje do publicznej wiadomości informację o wywieszeniu na okres 21 dni: od dnia 14.10.2022 r. do dnia 04.11.2022 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Miedźna, ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miedźna a przeznaczonej do oddania w najem – na czas oznaczony trzech lat –   z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej przez Koło Łowieckie „Bażant”  w Miedźnej (lokal użytkowy o powierzchni 20,00 m2), w drodze bezprzetargowej:                                                   

  • lokal użytkowy składający się z jednego pomieszczenia o powierzchni 20,00 m2, usytuowany na parterze budynku przy ul. Rybackiej 6 w Górze, 43-227. Przedmiotowy budynek o funkcji mieszkalnej, użytkowej i magazynowej, wolnostojący, częściowo podpiwniczony, dwuklatkowy, IV-kondygnacyjny (piwnica, parter, piętro i poddasze) zlokalizowany jest na działce numer 121/10 o powierzchni 0,1355 ha.

Nieruchomość położona jest w Górze przy ul. Rybackiej 6, 43-227 Góra.  Jednostka ewidencyjna 241003_2, Miedźna, obręb ewidencyjny 241003_2.0003, Góra, arkusz mapy 6, jednostka rejestrowa gruntów G1072, użytek Br-PsIV, identyfikator budynku 241003_2.0003.1121_BUD, 241003_2.0003.1122_BUD.

Własność przedmiotowej nieruchomości wpisana jest na rzecz Gminy Miedźna  w księdze wieczystej Nr KA1P/00072198/6 prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Pszczynie.

Przeznaczenie przedmiotu najmu: na prowadzenie działalności statutowej przez Koło Łowieckie „Bażant” w Miedźnej.

Okres najmu (czas trwania umowy): na czas oznaczony trzech lat.    

Wykaz nieruchomości zamieszczony został na stronach internetowych Urzędu Gminy Miedźna  www.miedzna.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Załącznik do Zarządzenia NR OR.0050.221.2022 Wójta Gminy Miedźna z dnia 13 października 2022 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Pruszcz Gdański zawiadamiam  o podjęciu przez Radę Gminy Pruszcz Gdański Uchwały Nr XLIII/87/2022 z dnia 2 września 2022 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański dla fragmentu obrębu geodezyjnego Łęgowo – rejon ul. Prostej w Rusocinie.  

Wójt Gminy Pruszcz Gdański ogłasza w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański w zakresie fragmentu obrębu geodezyjnego Cieplewo

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, zamieszczono na stronie internetowej www.bogatynia.pl wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemcy

Syndyk masy upadłości ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki należącego do upadłego ½ udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej w Wieluniu.