Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

54/2024

z dnia

23.02.2024

Ogłoszeń w bazie:

6614
/
/
Wójt Gminy Orchowo podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Orchowo, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Orchowo podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Orchowo, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej

Wójt Gminy Orchowo

podaje do publicznej wiadomości,

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Orchowo, ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo, na stronie internetowej urzędu www.orchowo.pl, w zakładce „Gospodarka nieruchomościami” oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Orchowo bip.orchowo.pl, w zakładce „Urząd Gminy”/„Zarządzenia Wójta Gminy” na okres 21 dni: od dnia 21 marca 2023 r. do dnia 10 kwietnia 2023 r. wywieszony został wykaz nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Orchowo, położonej
w obrębie ewidencyjnym 0006 Orchowo, stanowiącej działkę o nr ew. 573, KW nr KN1S/00018008/3, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na okres do 3 lat od daty zawarcia umowy dzierżawy.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Orchowo, pokój nr 8,
pod nr tel. (63) 26-84-090, wew. 31 oraz na powyżej wskazanych stronach internetowych.

wz. Wójta

/-/ Ewelina Gumienna

Zastępca Wójta

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY NIDZICA.

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE DO ZBYCIA