Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

267/2023

z dnia

24.09.2023

Ogłoszeń w bazie:

4832
/
/
Wójt Gminy Orchowo podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Orchowo, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Orchowo podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Orchowo, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej

Wójt Gminy Orchowo

podaje do publicznej wiadomości,

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Orchowo, ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo, na stronie internetowej urzędu www.orchowo.pl, w zakładce „Gospodarka nieruchomościami” oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Orchowo bip.orchowo.pl, w zakładce „Urząd Gminy”/„Zarządzenia Wójta Gminy” na okres 21 dni: od dnia 21 marca 2023 r. do dnia 10 kwietnia 2023 r. wywieszony został wykaz nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Orchowo, położonej
w obrębie ewidencyjnym 0006 Orchowo, stanowiącej działkę o nr ew. 573, KW nr KN1S/00018008/3, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na okres do 3 lat od daty zawarcia umowy dzierżawy.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Orchowo, pokój nr 8,
pod nr tel. (63) 26-84-090, wew. 31 oraz na powyżej wskazanych stronach internetowych.

wz. Wójta

/-/ Ewelina Gumienna

Zastępca Wójta

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

INFORMACJA

Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości, że Gmina Pruszcz Gdański przeznacza do użyczenia następujące nieruchomości gminne

II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości z warunkami zabudowy na dom jednorodzinny w m. Michałki

I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki przemysłowo-usługowej w Pasymiu