Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

207/2024

z dnia

25.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8151
/
/
Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości, że Gmina Pruszcz Gdański przeznacza do użyczenia następujące nieruchomości gminne

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości, że Gmina Pruszcz Gdański przeznacza do użyczenia następujące nieruchomości gminne

Juszkowo, 21.09.2023 r.

Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości, że Gmina Pruszcz Gdański przeznacza do użyczenia następujące nieruchomości gminne:

Lp.Oznaczenie nieruchomościPowierzchniaCzas trwania użyczeniaOpis nieruchomościPrzeznaczenie w planie miejscowymInformacja o przeznaczeniu
1.Część działki nr 339/28 obr. Juszkowo GD1G/00240357/4  1,5215 ha   Teren do oddania w użyczenie około 1,0700 ha  nieoznaczonyGrunt pod wodami powierzchniowymi stojącymi – staw w miejscowości WojanowoW – rzeki, cieki wodne, kanały, jeziora, stawy ZP – zieleń parkowa   Obszar odjęty strefą ochrony konserwatorskiejProwadzenie racjonalnej gospodarki rybacko-wędkarskiej przez Polski Związek Wędkarski Okręg w Gdańsku Koło 117 „Czapla” w Pruszczu Gdańskim
2.Część działki nr 256/19 obr. Straszyn GD1G/00097584/6  1,5790 ha   Teren do oddania w użyczenie około 0,1300 ha  nieoznaczonyNieruchomość niezabudowana, zadrzewiona i zakrzewionaUS – szkołaNaturalny plac zabaw dla dzieci uczęszczających do Gminnego Przedszkola im. J. Tuwima w Straszynie

Data publikacji: 22.09.2023 r.- 13.10.2023 r.

Wójt Gminy

Magdalena Kołodziejczak

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Krośnice ogłasza VI publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości.

Zarządzenie nr 138/2024 Wójta Gminy Wilkowice z dn. 24 lipca 2024 r. w sprawie: ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Wilkowice, oznaczonej jako działki nr 1385/42 i 1385/45 położone w Wilkowicach.

Wójt Gminy Zduńska Wola informuje, że wywieszono wykaz nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie gminy Zduńska Wola w obrębie geodezyjnym: Krobanów nr działki 108/1 o pow. 1,5555 ha, przeznaczony do wydzierżawienia na cele rolnicze.

Wójt Gminy Niechlów ogłasza, że wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położone w obrębie: Wroniniec