Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

335/2023

z dnia

01.12.2023

Ogłoszeń w bazie:

5729
/
/
Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości, że Gmina Pruszcz Gdański przeznacza do użyczenia następujące nieruchomości gminne

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości, że Gmina Pruszcz Gdański przeznacza do użyczenia następujące nieruchomości gminne

Juszkowo, 21.09.2023 r.

Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości, że Gmina Pruszcz Gdański przeznacza do użyczenia następujące nieruchomości gminne:

Lp.Oznaczenie nieruchomościPowierzchniaCzas trwania użyczeniaOpis nieruchomościPrzeznaczenie w planie miejscowymInformacja o przeznaczeniu
1.Część działki nr 339/28 obr. Juszkowo GD1G/00240357/4  1,5215 ha   Teren do oddania w użyczenie około 1,0700 ha  nieoznaczonyGrunt pod wodami powierzchniowymi stojącymi – staw w miejscowości WojanowoW – rzeki, cieki wodne, kanały, jeziora, stawy ZP – zieleń parkowa   Obszar odjęty strefą ochrony konserwatorskiejProwadzenie racjonalnej gospodarki rybacko-wędkarskiej przez Polski Związek Wędkarski Okręg w Gdańsku Koło 117 „Czapla” w Pruszczu Gdańskim
2.Część działki nr 256/19 obr. Straszyn GD1G/00097584/6  1,5790 ha   Teren do oddania w użyczenie około 0,1300 ha  nieoznaczonyNieruchomość niezabudowana, zadrzewiona i zakrzewionaUS – szkołaNaturalny plac zabaw dla dzieci uczęszczających do Gminnego Przedszkola im. J. Tuwima w Straszynie

Data publikacji: 22.09.2023 r.- 13.10.2023 r.

Wójt Gminy

Magdalena Kołodziejczak

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Zarząd Powiat Ełckiego podaje do publicznej wiadomości, został wywieszony wykaz nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków działką nr 41/4 o powierzchni 0,0060 ha, położonej w obrębie Sajzy, gmina Ełk, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Zarząd Powiat Ełckiego podaje do publicznej wiadomości, iż został wywieszony wykaz lokalu użytkowego nr 15 znajdującego się w budynku przy ul. Kilińskiego 36 w Ełku, położonym w obrębie 0003 Ełk 3 miasta Ełk, na działce oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków nr 3867 o powierzchni 0,1261 ha, przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Wykaz okalu użytkowego nr 15 znajdującego się w budynku przyul. Kilińskiego 36 w Ełku, położonym w obrębie 0003 Ełk 3 miasta Ełk, przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.