Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

333/2022

z dnia

29.11.2022

Ogłoszeń w bazie:

1470
/
/
Wójt Gminy Rymań podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Rymań podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany

                                                                                                                                   Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 36/2022

                                                                       Wójta gminy Rymań z dnia 03 października 2022                                         

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA W DRODZE ZAMIANY

               Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), Uchwały NR XXX/249/22 Rady Gminy Rymań z dnia 27 czerwca 2022 r.  w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

Wójt Gminy Rymań

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany

 Wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Rymań i na tablicach sołectw na okres 21 dni tj. od 03 do 24 października 2022 r., ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podano do publicznej wiadomości przez umieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy Rymań bip.ryman.pl, ogłoszenie w prasie lokalnej i internetowej.

Szczegółowe informacje na temat nieruchomości objętej wykazem można uzyskać w Urzędzie Gminy Rymań, parter pok. nr 10 lub pod nr tel. /94/ 35 34 801.                                                                                  

Rymań, dnia 03 października 2022 r.                                                                          

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM

I N F O R M A C J A

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

Ogłoszenie