Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

333/2022

z dnia

29.11.2022

Ogłoszeń w bazie:

1470
/
/
Wójt Gminy Sosnowica ogłasza pierwsze publiczne nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Sosnowica położonych na terenie obrębu Sosnowica, gm. Sosnowica

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Sosnowica ogłasza pierwsze publiczne nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Sosnowica położonych na terenie obrębu Sosnowica, gm. Sosnowica

Wyciąg z ogłoszenia
o pierwszych publicznych nieograniczonych przetargach ustnych
na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Sosnowica

Wójt Gminy Sosnowica ogłasza pierwsze publiczne nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Sosnowica położonych na terenie obrębu Sosnowica, gm. Sosnowica.

I.

 1. oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości – działka nr 5, KW Nr LU1W/00019400/0;
 2. powierzchnia nieruchomości – 0,44 ha;
 3. sprzedaż prawa własności nieruchomości;
 4. cena wywoławcza nieruchomości – 50.600,00 zł (sprzedaż nieruchomości zwolniona z podatku od towarów i usług);
 5. termin i miejsce przetargu – 07 grudnia 2022 r. o godzinie 1300 w siedzibie Urzędu Gminy Sosnowica (sala konferencyjna);
 6. wysokość wadium – 5.060,00 zł (termin wpłaty do dnia 1 grudnia 2022 r.).
  II.
 7. oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości – działka nr 4, KW Nr LU1W/00019400/0;
 8. powierzchnia nieruchomości – 0,74 ha;
 9. sprzedaż prawa własności nieruchomości;
 10. cena wywoławcza nieruchomości – 94.800,00 zł (sprzedaż nieruchomości zwolniona z podatku od towarów i usług);
 11. termin i miejsce przetargu – 07 grudnia 2022 r. o godzinie 1400 w siedzibie Urzędu Gminy Sosnowica (sala konferencyjna);
 12. wysokość wadium – 9.480,00 zł (termin wpłaty do dnia 1 grudnia 2022 r.).

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronach internetowych urzędu www.nowa.sosnowica.pl, www.ugsosnowica.bip.lubelskie.pl oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Sosnowica.
Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu – Urząd Gminy Sosnowica, ul. Spokojna 10, 21-230 Sosnowica, nr tel. 82 59 12 145 wew. 115, adres e-mail: nieruchomosci@sosnowica.pl.

Wójt Gminy
/-/ Sławomir Czubacki

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM

I N F O R M A C J A

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

Ogłoszenie