Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

276/2023

z dnia

03.10.2023

Ogłoszeń w bazie:

4922
/
/
Wójt Gminy Stawiguda podaje do publicznej wiadomości, iż wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w obrębie Dorotowo w gminie Stawiguda, stanowiącej własność Gminy Stawiguda, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na cele mieszkaniowe.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Stawiguda podaje do publicznej wiadomości, iż wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w obrębie Dorotowo w gminie Stawiguda, stanowiącej własność Gminy Stawiguda, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na cele mieszkaniowe.

Stawiguda, dnia 10 marca 2023 r.

GN.6845.13.2023.PI

KOMUNIKAT

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344)

WÓJT GMINY STAWIGUDA

podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Gminy w Stawigudzie oraz na stronach internetowych Gminy Stawiguda pod adresami: https://www.stawiguda.pl, https://www.bip.stawiguda.pl od dnia 10 marca 2023 r. wywieszony został Wykaz nieruchomości położonej w obrębie Dorotowo w gminie Stawiguda, stanowiącej własność Gminy Stawiguda, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na cele mieszkaniowe.

Szczegółowe informacje w w/w sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Stawiguda
ul. Olsztyńska 10 (pokój nr 3) w godzinach pracy urzędu lub telefonicznie pod
nr tel. 89 519 56 89, 89 512 69 20.

Wójt Gminy Stawiguda

                                                                                              /-/ Michał Kontraktowicz

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Starosta Zielonogórski ogłasza I przetargi ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości:

OGŁOSZENIE