Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

268/2022

z dnia

25.09.2022

Ogłoszeń w bazie:

903
/
/
Wójt Gminy Suchy Las informuję o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Suchy Las informuję o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W UŻYCZENIE

Wójt Gminy Suchy Las zawiadamia, że w siedzibie Urzędu Gminy Suchy Las ul. Szkolna 13,
w dniu 13 września 2022 r., na okres 21 dni, wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie:

  • część działki gruntu oznaczonej w ewidencji: obręb Złotniki, arkusz mapy 5, działka nr 300/15 o powierzchni 0,5562 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW nr PO1P/00305195/5 jako własność Skarbu Państwa, oddanej w użytkowanie wieczyste Gminie Suchy Las;
  • część działki gruntu oznaczonej w ewidencji: obręb Biedrusko, arkusz mapy 19, działka nr 23 o powierzchni 1,7534 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW nr PO1P/00185346/1 jako własność Gminy Suchy Las.

Treść wykazu dostępna jest także w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://bip.suchylas.pl/ogloszenia/30/nieruchomosci-przeznaczone-do-sprzedazy-i-dzierzawy-wykaz/

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Nidzicy informuję że wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Sprzedaż lokalu mieszkalnego w Katowicach na ul.Hetmańskiej

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że został zamieszczony wykaz nieruchomości położonej w Tczewie, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do lat 3

Ogłoszenie nr 424/2022 Wójta Gminy Zbiczno