Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

28/2023

z dnia

28.01.2023

Ogłoszeń w bazie:

1925
/
/
Wójt Gminy Suchy Las zawiadamia że wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania dzierżawę w trybie bezprzetargowym

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Suchy Las zawiadamia że wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania dzierżawę w trybie bezprzetargowym

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

Wójt Gminy Suchy Las zawiadamia, że w siedzibie Urzędu Gminy Suchy Las ul. Szkolna 13,
w dniu 12 października 2022 r., na okres 21 dni, wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania dzierżawę w trybie bezprzetargowym:

  • grunt o powierzchni 54 m2, stanowiący część nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb Biedrusko, arkusz mapy 19, działka nr 23 o powierzchni 1,7534 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW nr PO1P/00185346/1 jako własność Gminy Suchy Las.

Treść wykazu dostępna jest także w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:

https://bip.suchylas.pl/ogloszenia/30/nieruchomosci-przeznaczone-do-sprzedazy-i-dzierzawy-wykaz/

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Pruszcz Gdański zawiadamiam  o podjęciu przez Radę Gminy Pruszcz Gdański Uchwały Nr XLIII/87/2022 z dnia 2 września 2022 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański dla fragmentu obrębu geodezyjnego Łęgowo – rejon ul. Prostej w Rusocinie.  

Wójt Gminy Pruszcz Gdański ogłasza w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański w zakresie fragmentu obrębu geodezyjnego Cieplewo

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, zamieszczono na stronie internetowej www.bogatynia.pl wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemcy

Syndyk masy upadłości ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki należącego do upadłego ½ udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej w Wieluniu.