Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

334/2023

z dnia

30.11.2023

Ogłoszeń w bazie:

5712
/
/
Wójt Gminy Suchy Las zawiadamia, że został wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Suchy Las zawiadamia, że został wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W UŻYCZENIE

Wójt Gminy Suchy Las zawiadamia, że w siedzibie Urzędu Gminy Suchy Las ul. Szkolna 13,
w dniu 26 sierpnia 2022 r., na okres 21 dni, wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie:

  • zabudowana działka gruntu oznaczona w ewidencji: obręb Suchy Las, arkusz mapy 11, działka nr 122/2 o powierzchni 0,2901 ha, zapisana w księdze wieczystej KW nr PO1P/00331139/6 jako własność Gminy Suchy Las.

Treść wykazu dostępna jest także w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://bip.suchylas.pl/ogloszenia/30/nieruchomosci-przeznaczone-do-sprzedazy-i-dzierzawy-wykaz/

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

W Y K A Z

W Y K A Z

OGŁOSZENIE O IV PUBLICZNYM PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO